A miniszterelnöki vizit és a számla

1919 kiemelkedő esztendő a magyar történelemben, súlyos és tragikus események sora követte egymást. Az 1918 őszén kitört őszirózsás forradalom jövőbe vetett reménye elillant, amikor az ország értesült a várható békefeltételekről.

Ennek hatására meg is rendült a polgári demokratikus államrend és 1919 márciusában a Kun Béla vezette magyar bolsevik párt vette át a hatalmat. Ellene szerveződött az ellenforradalom, Szegeden Horthy Miklós és a Nemzeti Hadsereg, Bécsben gr. Bethlen István vezetésével arisztokraták, Budapesten pedig bujkáló ellenforradalmi, főként tiszti csoportok készülődtek a hatalomátvételre. Utóbbiak közé tartozott Friedrich István is, aki végül a Tanácsköztársaság bukása után, 1919. augusztus 6-án egy gyors puccsal átvette a hatalmat, és magát miniszterelnökké nyilvánította. Horthy és a Nemzeti Hadsereg ekkor még Szegeden tartózkodott, s bizonytalan volt, hogy milyen erőkre támaszkodhat a Friedrich- kormány.

A hatalmat 1919 augusztusában megszerző Friedrich István és kormánya (középen az asztalnál a miniszterelnök). Ülő sor, balról jobbra:Rubinek Gyula, Heinrich Ferenc, Friedrich István, Baloghy György, Grünn János. Álló sor: Beniczky Ödön, Csilléry András, Bleyer Jakab,Pekár Gyula, Schnetzer Ferenc, Ereky Károly, Haller István, Oláh Dániel, Sokorópátkai Szabó István  (Fotó: Archív)

Zala megye első, 1919. szeptemberi közgyűlése kemény szavakkal bélyegezte meg a kommunizmust, nagy megkönnyebbüléssel vette tudomásul a rendszerváltást, s a Friedrich-kormányt is támogatásáról biztosította: „A jelenlegi kormány megalakulását megnyugvással veszi tudomásul, kijelenti, hogy amennyiben bármely okból újabb kormányváltozás történnék, kizárólag csakis oly kormányt hajlandó elismerni és támogatni, amely kifejezetten nemzeti és keresztény alapon áll.” Friedrich István miniszterelnök ekkor elhatározta, hogy hatalmát megerősítendő, látogatást tesz a románok és délszlávok által meg nem szállt országrészekben. Zalaegerszegre 1919. szeptember végén érkezett a hír, hogy Friedrich és 25 fős kísérete, miniszterek és politikusok október 4-én este 8 órakor érkeznek Keszthelyre vonattal. Lázas készülődés kezdődött azonnal, hogy a „keresztény nemzeti irány lobogójának kibontását” megfelelő módon ünnepeljék meg, s az alispán utasította a keszthelyi szolgabíróságot a fogadás előkészítésére. Keszthely városa és a hatóságok pompás díszvacsorát, 200 fős ünnepi bankettet készítettek elő az érkezés estéjére a Hungária szálloda dísztermébe. A fellobogózott állomáson cigányzenekar és nagy tömeg várta a miniszterelnököt, a várakozás a tetőfokára hágott. A vonat meg is érkezett pontosan, a meglepetés azonban ekkor következett: az ünneplők hiába várták, hogy a miniszterelnök megjelenjen a vonat ajtajában, Friedrich és kísérete ugyanis nem volt rajta! Hamarosan tisztázódott a helyzet, kiderült, hogy a miniszterelnöki látogatást egy héttel későbbre halasztották, csak a zűrzavaros időben az értesítés akadt el útközben. A csalódás azonban nem törte meg az ünnepelni vágyó közönség lendületét, átvonultak a szállodába és a vendégek nélkül is megtartották a bankettet, szólt a cigányzene és folyt a bor. Mikor eltelt az egy hét, a várt előkelő vendégsereg valóban meg is érkezett, s a forgatókönyv is hasonlóan alakult: vasútállomás, cigányzene, szálloda, vacsora, mulatság hajnalig, ezúttal már a vendégekkel együtt. A botrány néhány nappal később tört ki, amikor a Hungária szálloda tulajdonosa, Szeless József benyújtotta a bankett, Kurucz Jóska cigányprímás pedig a zenekar számláját. Kiderült, hogy a város kasszájában egyetlen korona sincs erre a célra, de a vármegye is hasonló helyzetben van.

A keszthelyi polgármester, a főszolgabíró és az alispán kínos helyzetbe került, s szabályos nyomozás indult meg a számlák keletkezéséről, kihallgatásokat végeztek és tanúvallomásokat vettek fel. Kiderült, hogy az első bankett költségét még mindenki a helyszínen rendezte, másodikat azonban a szolgabíró utasítására senki nem fizette ki, mert nem akarták kellemetlen helyzetbe hozni a vendégeket. A cigányok számlája pedig azért jelent meg, mert a második banketten a jelen lévő miniszterek nem engedték meg a „tányérozást”, vagyis azt, hogy a zenekar pénzért húzza el a fizető vendég nótáját. Nyilván a rendezvény méltóságát kívánták megvédeni. Az alispán feltette azt a kérdést is, hogy egyáltalán ki rendelte a cigányzenekart? Ezt ugyanis egyik szervező fél sem vállalta, a szolgabíró szerint a város, a város szerint a hatóság, végül kiderült, hogy maguktól jöttek, de ebben senki nem talált kivetnivalót, mert mulatság nem szokott cigányok nélkül történni. Kihallgatták Keszthely jegyzőjét, a polgármestert, a városi adóügyi jegyzőt, illetve a szállodást és természetesen Kurucz Jóskát. Kiderült, hogy minden költség valós, és félreértések sorozata eredményezte azokat. A dolog végül magától oldódott meg, a Hungária tulajdonosa elengedte a számla felét, Kurucz Jóska pedig a hatósági kihallgatáson annyira beijedt, hogy magától vonta vissza igényét. Ez a tragikomikus eset sajnos jól példázta a korabeli Magyarország nyomorúságos helyzetét.


szponzorált tartalom
Hangolódjunk az őszre – káros szokásoktól mentesen
Tech testvér figyel
Megnézhetjük, melyik honlap hogyan követ – meglehet, sokkoló lesz
Időjárás / 5 perce
Igazi őszi idő várható szombaton
A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 13 és 18 fok között alakul.
Gyász
Tudatjuk mindenkivel, hogy BORBÉLY GYULÁNÉ szül. Kristály Ida temetését 2020. szeptember 30-án 13.30-kor tartjuk a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben.
"Mikor a testemet már roskadozva vittem, Váratlanul csendesen átölelt az Isten..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DR. MOLNÁR NÁNDOR életének 81. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 29-én, kedden 13 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Előtte 12.15-kor szentmise a kórház kápolnában. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a temetésen részt vesznek, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Szomorú szívvel tudatjuk, hogy édesanyánk GYÖNGY ISTVÁNNÉ szül. Horváth Gyöngyike 2020. szeptember 19-én csendesen megpihent. Szeptember 29-én, kedden 11 órakor kísérjük utolsó útjára a zalaszabari temetőben. Köszönet a barátoknak, rokonoknak, akik utolsó útjára elkísérik és fájdalmunkban osztoznak. Lányai és családjaik
"Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek.." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BABATICS JÓZSEF életének 68. évében örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2020. szeptember 29-én, kedden 13.30-kor lesz az egerszeghegyi temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SKÁFÁR JÓZSEFNÉ szül. Kovács Margit zalaszentgróti lakos életének 94. évében szíve örökre megpihent. Hamvait szűk családi körben helyeztük végső nyughelyére. A gyászoló család
" Nélküled már semmi sem olyan, mint régen, Fájó könnycsepp lettél mindannyiunk szívében, Idézzük szavaid, mosolyod emléked, Szerettünk, szeretünk, nem feledünk Téged." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy JELENICSNÉ HALÁSZ IDA életének 54. évében szíve megszünt dobogni. Végső nyugalomra helyezése szeptember 28-án, hétfőn 15 órakor lesz a hottói temetőben. Előtte 14.15-kor gyászmise a hottói templomban. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Szerető családja Zalai Hírlap munkatársai A Mediaworks Hungary Zrt. saját halottjának tekinti.
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TAKÓ PIROSKA életének 87. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 29-én, kedden 10 órakor lesz a milejszegi-rózsásszegi temetőben. Előtte 9.30-kor gyászmise. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BAKOS JÓZSEFNÉ szül. Gérczei Emma életének 88. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 28-án, hétfőn a 15 órakor kezdődő gyászmise után lesz a petrikeresztúri temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOZMA IMRE életének 90. évében elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2020. szeptember 29-én, kedden 12 órakor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti köztemetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy JOBBÁGY JÁNOS (Laci) életének 64. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 28-án, hétfőn 15.30-kor lesz a becsehelyi temetőben. Előtte 15 órakor gyászmise a becsehelyi templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy KISS ISTVÁN alibánfai lakos életének 67. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 29-én, kedden 13.30-kor kezdődő gyászmise után 14.00 órakor lesz az alibánfai temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
Soha el nem múló szeretettel... KASZÁS JÓZSEF életének 78. évében örökre megpihent. Az elhunyt lelki üdvéért a temetés előtt 2020. szeptember 25-én, pénteken 14 óra 30 perces kezdettel gyászmise lesz Zalaegerszegen, a csácsi templomban. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló fia és családja
"Jöttél, és elmentél halkan, Mint a földnek futó vendége. Honnan? Hová? Mi azt tudjuk csak, Isten kezéből, Isten kezébe." Megrendülten tudatjuk, hogy TÓTH MIKLÓS volt zalaszentbalázsi lakos tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2020. szeptember 25-én, pénteken 15 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
"Örök álmát őrizze béke és nyugalom!" Soha el nem múló szeretettel emlékezünk GERENCSÉR LÁSZLÓ halálának 10. évfordulóján. Szerettei
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy RIGÓ LAJOSNÉ szül. Lóránt Rozália életének 90. évében örökre megpihent. Temetése 2020. szeptember 25-én, pénteken 11 órakor lesz a kozmadombjai temetőben. Előtte 10 órakor gyászmise a kálócfai templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
Fájó szívvel emlékezünk SZABÓ ERZSÉBET (Zsozsó) halálának 3. évfordulóján. Leánya Cintia, szerető szülei és húga Tünde
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BEDENEK ANDRÁS szíve, életének 65. évében szerető családja körében örökre megpihent. Hamvait szűk családi körben helyeztük végső nyughelyére. A gyászoló család
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy TÓTH ERZSÉBET (Nyanya) 92 éves korában elhunyt. Temetése 2020. szeptember 25-én, pénteken 9 órakor lesz a zalaegerszegi, Göcseji úti temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
"Csillag volt, mert szívből szeretett, S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, De a szívünkben él, s örökre ott marad." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk ÖZV. BOROS LAJOSNÉ szül. Kukor Mária halálának 10. évfordulóján BOROS ERVIN halálának 22. évfordulóján és BOROS ÉVA halálának közelgő 4. évfordulóján. Csilla és családja
"Küzdöttem értetek szívvel és erővel, de mint a büszke fák, végül ledőltem. Most szívemből kérem tőletek, Szeressétek egymást, mert én már nem leszek..." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy KOSTORJÁK JÓZSEF MIHÁLY 65 éves korában elhunyt. Temetése 2020. szeptember 25-én, pénteken 12 órakor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. Ezúton szeretnénk megköszönni a II-es Belgyógyászat munkatársainak áldozatos munkáját. Gyászoló édesanyja, testvére, fiai és unokája
Citera, tilinkó és koboz / 37 perce
Népi hangszergyűjteményét mutatta be Birinyi József Lentiben
Korosa Titanilla
Bőséges hozammal / 37 perce
Évek óta sikereket érnek el a Start közmunkaprogramban Reszneken
Gyuricza Ferenc
kérdéseket tettünk fel az operatív törzsnek / 37 perce
Mi a teendő, ha kontaktnak minősül a diák? – Müller Cecília válaszolt lapunknak
ZH
átigazolás / 37 perce
A ZTE-nevelés Horváth Krisztofer a Torinóhoz igazolt
Kerkai Attila
forrnak az indulatok / 47 perce
Messi: már meg sem lepett, hogy így bánt Suárezzel a vezetőség...
Kreatív / 1 órája
Készítsen praktikus és vidám üzenőfalat!