Hírek

2008.10.20. 02:29

Lassú csökkenés

<b>Zalaegerszeg</b> - Minap foglalkoztunk az elmúlt év bűnügyi adatai alapján megyénk helyzetével. Először a megyei jogú városokra, majd a nagyobb településekre tekintettel.

MTI

Már akkor hangsúlyoztuk, hogy egyetlen év adatai alapján nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, a folyamatok jellemzőit csak hosszabb áttekintés alapján lehet meghatározni. Ezért a megyei rendőr-főkapitányság elemző, értékelő osztálya az 1998-2007 közötti időszak adatait szedte csokorba a kilenc városra lebontva. Bevezetésképpen kijelenthető a Zala megyében ismertté vált bűncselekmények száma a rendszerváltozásig stabilan alacsony volt. Ezt követően az ezredfordulóig dinamikusan emelkedett, majd azóta lassú csökkenést mutat,

- A helyzet 1998-tól kezdődően mutatott javulást - emlékezett vissza dr. Horváth Ottó, aki elmúlt évi nyugállományba vonulása előtt hosszú éveken át bűnügyi, illetve közbiztonsági igazgatóként is ténykedett a főkapitányságon. - Évente 14 ezret meghaladó számú bűncselekmény volt a jellemző az elmúlt évtizedben, és erről csökkent 2002-től kezdve 10 ezer körülire, ami más megyékkel összevetve kedvező helyzetet jelent. Ebben erőfeszítéseinken túl szerepet játszottak egyebek mellett a törvényi módosítások, valamint a társadalmi változások. Lassan beérett a megelőzés érdekében folytatott munka is. Az emberek rájöttek, hogy értékeik védelmében nekik is van tennivalójuk. Mivel megyénkben a vagyon elleni bűncselekmények a jellemzőek, a prevenció érdekében folytatott munka, propaganda hatása nem maradt el, ennek is köszönhető a napjainkig tartó csökkenés - magyarázta. - Kicsit kedvezőbb is a helyzet jelenleg, mint amilyent prognosztizáltunk - tette hozzá.

Mint elmondta, a felderítés eredményessége is kiegyensúlyozott képet mutat: az ügyek 45-52 százalékában került rendőrkézre a tettes, a nyomozást pedig az esetek 49-56 százalékában fejezték be eredményesen.

- Komplex értékelést ötéves időszakra állítunk össze - vette át a szót Sashalmi Zoltán alezredes, az értékelő, elemző osztály vezetője. - Ebben a bűnözés adatai mellett a társadalmi, gazdasági folyamatokat is figyelembe vesszük. Jelen esetben hosszabb időt tekintettünk át. A számok a bűncselekmények az elkövetés helye szerint kerültek be az adatsorokba, ami jellemezheti az adott települése közbiztonságát. Az elkövetőkre vonatkozó adatok azonban a lakhelyük szerint kerültek a nyilvántartásba. Ez viszont árnyalhatja a településről kialakuló képet, hiszen a nem a lakóhelyen elkövetett bűncselekmény is az adott településnél jelenik meg e számsorban - magyarázta.

Nos, néhány a tíz év adataiból. Ezer lakosra számítva az elkövetők száma Lentiben a legmagasabb, 14,1, Ezt Letenye követi 12,9, majd Zala-egerszeg 12,3-del, a sor végén 7,5-del Hévíz áll. Abszolút számokat tekintve azonban a rangsor illeszkedik a városok méretéhez, tehát vezet a megyeszékhely.

Az elkövetők száma ki-egyensúlyozott képet mutat: évről évre alig változik. Zalaegerszegen 1998-ban 836 volt, s ez csökkent tavaly 608-ra. Egyedül 2002-ben jelentkezett némi kiugrás. Nagykanizsa adatai ezzel teljesen szinkronban változtak 774-ről 556-ra. Érdekes, hogy az időszak elején, 1998-ban mindössze három zalakarosi elkövetőt jelez a statisztika, és a 2002-es csúcs, a 23 tettes után tavaly is csak 10 elkövetőről árulkodtak a számok. Ha ezt összevetjük a bűncselekmények számával, látható, a kis fürdővárosba vendégbűnözők járnak. Évente az 1600 állandó lakosú Zalakaroson 100 körüli bűncselekményre derül fény. Pontosabban: az 1998-ban regisztrált 103-ról lendületesen sikerült elérni 2001-ben a 235 bűncselekményt, majd ez csökkent tavaly 80-ra. Ezzel szemben a kétszer nagyobb népességű Zalalövőn a félszáz körüli bűncselekmény mellé rendre 20-30 elkövető került a statisztikába.

Ezt támasztja alá az is, ha az ismertté vált bűncselekmények számát 10 ezer lakosra vetítjük. E rangsorban Zalakaros vezet 83,2-es mutatóval, Zalalövőnél ez a szám 16,3, míg a többi város 40-50-es számmal büszkélkedhet. Abszolút számokban természetesen a megyei jogú városok vezetnek: Zalaegerszegre 1998-ban 3340 bűncselekmény jutott, a csúcsot 3556-tal 2001-ban érte el, míg tavaly 2670 került a kimutatásokba. Nagykanizsa esetében ez a számsor: 2920, a csúcs 1999-re esett 3115-tel, s az elmúlt évben 2086 bűncselekményre derült fény. A sorban harmadik, Keszthely adatai szerint 1200 és 900 között hullámzik bűnügyek száma, tavaly épp mélypont következett 904-gyel.

Ezek is érdekelhetik