Hírek

2007.12.14. 03:28

Óvodai integrációval

Keszthely (há) - Az idei nevelési évtől közös irányítás alá vont városbeli óvodák pedagógus kollektívái a napokban értékelték az integrációban végzett munka tapasztalatait.

Horányi Árpád

A Sopron utcai intézményhez öt tagóvodát integrált a fenntartó önkormányzat. Azóta új működési szabályzat, házirend és minőségbiztosítási program készült, mindennek a gyakorlatban való érvényesüléséről készítettek összefoglalót a tagintézmény vezetők. A székhelyóvodai irányítást ellátó dr. Dorgai Lászlóné elmondta: örvendetesen olyan egység jött létre, amelyben a gyermekek, a szülők és a pedagógusok megnyugtatóan közös nevezőre juthattak az ellátást, a szakmai munkát tekintve egyaránt.

A jelzések szerint a közös gazdálkodás máris tervszerűbbé tette a beszerzéseket: az anyagi keretek nem aprózódnak el, mindez a környezeti különbségek jótékony kiegyenlítődését segíti elő. A pedagógia módszerbeli sokszínűség gazdagítja a nevelési eszköztárat, ezzel a kisebb közösségek többé tudnak válni. Szakmai szempontból az átjárhatóság, a nyitottság színesíti a munkát. Ugyancsak pozitívan értékeli az immár együttes kollektíva azt, hogy ezáltal nemcsak arra nyílt mód, hogy megismerjék egymás munkájának a sajátosságait, hanem azok érvényesülését is nyomon követhessék, illetve kölcsönösen alkalmazhassák. Mindehhez jó fórumot teremtettek az egymás közti bemutató foglalkozások. Ennek folytatásaként a megalakult munkaközösségek ugyancsak erősítik a pedagógiai és az emberi kapcsolatokat.

A folyamat tektetében a helyi vezetők úgy is fogalmaztak, hogy az óvodák összenőttek . A közös gondolkodás próbatételeként került felszínre az adni tudás képessége. A döntéseket igényes előkészítés, megfontoltság jellemzi. Érvényesül immár az együvé tartozás érzése, a nehézségek leküzdését fegyelem jellemzi, az új szabályok nem sértenek érzelmeket.

Ezek is érdekelhetik