Hírek

2007.07.12. 02:29

Elválnak útjaik tizenhét év után

Salomvár - Elválnak Salomvár és Keménfa útjai, Salomvár ugyanis testületi határozatban mond- ta ki kiválását a két falu alkotta körjegyzőségből. A döntés hátterében anyagi és személyi motívumok is fellelhetők.

Zalai Hírlap

A közel 650 lelkes Salomvár a rendszerváltás óta alkot körjegyzőséget a 108 lakosú Keménfával. A nagyobb település 2006-ban szinte teljesen kicserélődött képviselő-testülete a közelmúltban jutott arra az elhatározásra, hogy felbontja az együttműködést, s jövőre a zalacsébi székhelyű, Zalacséb-Zalaháshágy körjegyzőséghez csatlakozik. Kívülálló számára különösnek tűnhet, hogy Salomvár a jegyzőségi székhely státusát feladva éppen azzal a településsel készül szorosabbra fűzni a szálakat, amellyel a tanácsi időkben nem volt felhőtlen a kapcsolata, de mostanában nem ritkaság, hogy a közös tanácsi rossz emlékeken felülemelkedve visszatalálnak a falvak régi partnereikhez, ha ezt diktálja a gazdasági racionalitás. Salomvár az iskola és az óvoda fenntartásában már jó ideje együttműködik Zalacsébbel, s most kibővíti ez irányú kapcsolatát.

- Az önkormányzat célja a salomvári iskola és a zalacsébi székhellyel működő óvoda megtartása. Ennek érdekében megvizsgáltuk, hogyan lehet gazdaságosabban működni. Jövőre a legalább három, összesen több mint ezer lakosú települést tömörítő körjegyzőségek havi 500 ezer forint többlettámogatást kapnak. A zalacsébi körjegyzőség a csatlakozásunkkal megfelel az említett feltételnek, Salomvár pedig az átszervezéssel évi 7,5 millió forintot spórol - kalkulált Csáki István, Salomvár polgármestere, aki az együttműködéstől további előnyöket remél. Ha Zalaháshágy beszállna az iskola intézményfenntartói társulásába, s még két falut meg lehetne nyerni ehhez, az öttagúra bővülő társulás jogosulttá válna az évi 9,6 millió forintos kistérségi normatívára. Zalacsébnek is jól jön az átszervezés, mondta Pecsics László Zoltán polgármester, hangsúlyozva: Salomváron nem szűnik meg teljesen a hivatal, ott is fogadnak majd ügyfeleket.

A Salomváron szárnyra kelt hírek szerint ugyanakkor nemcsak gazdasági okok állnak a változás hátterében, hanem, hogy így szeretne megválni az önkormányzat a körjegyzőtől, Andalics Csabától, akinek az állása megszűnik a körjegyzőséggel együtt. Csáki István nem cáfolta ezt az információt, s elmondta, hogy az önkormányzat egyik régi ügyével, az idősek otthona tervezett, majd meghiúsult beruházásával kapcsolatban tisztázandó kérdések sora merült fel, a körjegyző tevékenységével összefüggésben is. Szerettük volna megkérdezni erről Andalics Csabát, de tegnap nem értük el telefonon.

Salomvár döntése a körjegyzőségből való kilépésről kész tények elé állította Keménfát, nyilatkozta Németh Tibor, az utóbbi település polgármestere. Elmondta, hogy nekik sem a körjegyzővel, sem a salomvári hivatallal nem volt bajuk, az viszont egyáltalán nem tetszett a falunak, hogy Salomvár nem egyeztetett velük a terveiről, hangsúlyozta. Ez is közrejátszhat abban, hogy Keménfa nem a zalacsébi, hanem a zalalövői körjegyzőséghez kíván csatlakozni (önálló polgármesteri hivatalt nem tudna fenntartani a 15,5 millió forint éves költségvetésből gazdálkodó település).

A salomvári polgármester határozottan cáfolta, hogy elmaradt az előzetes egyeztetés, szerinte többször is tárgyaltak, s jó néven vették volna, ha Keménfa velük tart a zalacsébi körjegyzőségbe. A keménfai testület azonban egy ellenszavazattal Zalalövő mellett voksolt. A polgármester a korábbi falugyűlés egyik résztvevőjét idézte, amikor a döntés hátteréről kérdeztem, mint mondta: hosszabb távon célszerűbb a városok felé orientálódni, mert a kisebb településeken soha nem lesz olyan szintű államigazgatás, mint a városokban.

- Nem lennénk nagyon nagy púp Zalalövő hátán, sőt, talán még jól is járnának velünk - utalt Németh Tibor arra, hogy a város közel kétmillió forint plusz támogatást kap az államkasszából Keménfa csatlakozása után, s megfizetné a falu azt az összeget is (idén 1,65 millió forintot), amit Salomvárnak biztosított eddig a körjegyzőséghez.

Zalalövő önkormányzata még nem foglalt állást a kérdésben, mindenesetre a hétfői keménfai testületi ülésen elkezdődött az alku arról, hogy a város milyen feltételekkel fogadná a kistelepülést. Gáspárné Tóth Zsuzsanna zalalövői jegyző a feladatok sokaságára, s a jelenleg is leterhelt hivatali munkatársakra hivatkozva két fős létszámbővítést tart szükségesnek a többletmunka ellátásához, s úgy számolt, hogy Keménfának 4,9 millió forinttal kellene hozzájárulnia a költségekhez. Csöbörből vödörbe - értékelte ajánlatát halkan az egyik keménfai képviselő, a zalalövői jegyző pedig megjegyezte: természetesen hajlandók egyezkedni a pénzügyi kötelezettségvállalásról.

Keménfának még Salomvárral is lesz tárgyalnivalója, többek között a falugondnoki szolgálatról, hiszen az autót közösen vették, de Salomvár tulajdonában van. Arról is egyeztetni kell, hogy Keménfa köt-e valamelyik településsel új iskolafenntartási megállapodást, mert búcsúzóul felmondja a salomvárival aláírt szerződést, s ezzel évi 3 millió forint bevételtől fosztja meg eddigi körjegyzőségi partnerét.

- Az önkormányzat célja a salomvári iskola és a zalacsébi székhellyel működő óvoda megtartása. Ennek érdekében megvizsgáltuk, hogyan lehet gazdaságosabban működni. Jövőre a legalább három, összesen több mint ezer lakosú települést tömörítő körjegyzőségek havi 500 ezer forint többlettámogatást kapnak. A zalacsébi körjegyzőség a csatlakozásunkkal megfelel az említett feltételnek, Salomvár pedig az átszervezéssel évi 7,5 millió forintot spórol - kalkulált Csáki István, Salomvár polgármestere, aki az együttműködéstől további előnyöket remél. Ha Zalaháshágy beszállna az iskola intézményfenntartói társulásába, s még két falut meg lehetne nyerni ehhez, az öttagúra bővülő társulás jogosulttá válna az évi 9,6 millió forintos kistérségi normatívára. Zalacsébnek is jól jön az átszervezés, mondta Pecsics László Zoltán polgármester, hangsúlyozva: Salomváron nem szűnik meg teljesen a hivatal, ott is fogadnak majd ügyfeleket.

A Salomváron szárnyra kelt hírek szerint ugyanakkor nemcsak gazdasági okok állnak a változás hátterében, hanem, hogy így szeretne megválni az önkormányzat a körjegyzőtől, Andalics Csabától, akinek az állása megszűnik a körjegyzőséggel együtt. Csáki István nem cáfolta ezt az információt, s elmondta, hogy az önkormányzat egyik régi ügyével, az idősek otthona tervezett, majd meghiúsult beruházásával kapcsolatban tisztázandó kérdések sora merült fel, a körjegyző tevékenységével összefüggésben is. Szerettük volna megkérdezni erről Andalics Csabát, de tegnap nem értük el telefonon.

Salomvár döntése a körjegyzőségből való kilépésről kész tények elé állította Keménfát, nyilatkozta Németh Tibor, az utóbbi település polgármestere. Elmondta, hogy nekik sem a körjegyzővel, sem a salomvári hivatallal nem volt bajuk, az viszont egyáltalán nem tetszett a falunak, hogy Salomvár nem egyeztetett velük a terveiről, hangsúlyozta. Ez is közrejátszhat abban, hogy Keménfa nem a zalacsébi, hanem a zalalövői körjegyzőséghez kíván csatlakozni (önálló polgármesteri hivatalt nem tudna fenntartani a 15,5 millió forint éves költségvetésből gazdálkodó település).

A salomvári polgármester határozottan cáfolta, hogy elmaradt az előzetes egyeztetés, szerinte többször is tárgyaltak, s jó néven vették volna, ha Keménfa velük tart a zalacsébi körjegyzőségbe. A keménfai testület azonban egy ellenszavazattal Zalalövő mellett voksolt. A polgármester a korábbi falugyűlés egyik résztvevőjét idézte, amikor a döntés hátteréről kérdeztem, mint mondta: hosszabb távon célszerűbb a városok felé orientálódni, mert a kisebb településeken soha nem lesz olyan szintű államigazgatás, mint a városokban.

- Nem lennénk nagyon nagy púp Zalalövő hátán, sőt, talán még jól is járnának velünk - utalt Németh Tibor arra, hogy a város közel kétmillió forint plusz támogatást kap az államkasszából Keménfa csatlakozása után, s megfizetné a falu azt az összeget is (idén 1,65 millió forintot), amit Salomvárnak biztosított eddig a körjegyzőséghez.

Zalalövő önkormányzata még nem foglalt állást a kérdésben, mindenesetre a hétfői keménfai testületi ülésen elkezdődött az alku arról, hogy a város milyen feltételekkel fogadná a kistelepülést. Gáspárné Tóth Zsuzsanna zalalövői jegyző a feladatok sokaságára, s a jelenleg is leterhelt hivatali munkatársakra hivatkozva két fős létszámbővítést tart szükségesnek a többletmunka ellátásához, s úgy számolt, hogy Keménfának 4,9 millió forinttal kellene hozzájárulnia a költségekhez. Csöbörből vödörbe - értékelte ajánlatát halkan az egyik keménfai képviselő, a zalalövői jegyző pedig megjegyezte: természetesen hajlandók egyezkedni a pénzügyi kötelezettségvállalásról.

Keménfának még Salomvárral is lesz tárgyalnivalója, többek között a falugondnoki szolgálatról, hiszen az autót közösen vették, de Salomvár tulajdonában van. Arról is egyeztetni kell, hogy Keménfa köt-e valamelyik településsel új iskolafenntartási megállapodást, mert búcsúzóul felmondja a salomvárival aláírt szerződést, s ezzel évi 3 millió forint bevételtől fosztja meg eddigi körjegyzőségi partnerét.

- Az önkormányzat célja a salomvári iskola és a zalacsébi székhellyel működő óvoda megtartása. Ennek érdekében megvizsgáltuk, hogyan lehet gazdaságosabban működni. Jövőre a legalább három, összesen több mint ezer lakosú települést tömörítő körjegyzőségek havi 500 ezer forint többlettámogatást kapnak. A zalacsébi körjegyzőség a csatlakozásunkkal megfelel az említett feltételnek, Salomvár pedig az átszervezéssel évi 7,5 millió forintot spórol - kalkulált Csáki István, Salomvár polgármestere, aki az együttműködéstől további előnyöket remél. Ha Zalaháshágy beszállna az iskola intézményfenntartói társulásába, s még két falut meg lehetne nyerni ehhez, az öttagúra bővülő társulás jogosulttá válna az évi 9,6 millió forintos kistérségi normatívára. Zalacsébnek is jól jön az átszervezés, mondta Pecsics László Zoltán polgármester, hangsúlyozva: Salomváron nem szűnik meg teljesen a hivatal, ott is fogadnak majd ügyfeleket.

A Salomváron szárnyra kelt hírek szerint ugyanakkor nemcsak gazdasági okok állnak a változás hátterében, hanem, hogy így szeretne megválni az önkormányzat a körjegyzőtől, Andalics Csabától, akinek az állása megszűnik a körjegyzőséggel együtt. Csáki István nem cáfolta ezt az információt, s elmondta, hogy az önkormányzat egyik régi ügyével, az idősek otthona tervezett, majd meghiúsult beruházásával kapcsolatban tisztázandó kérdések sora merült fel, a körjegyző tevékenységével összefüggésben is. Szerettük volna megkérdezni erről Andalics Csabát, de tegnap nem értük el telefonon.

Salomvár döntése a körjegyzőségből való kilépésről kész tények elé állította Keménfát, nyilatkozta Németh Tibor, az utóbbi település polgármestere. Elmondta, hogy nekik sem a körjegyzővel, sem a salomvári hivatallal nem volt bajuk, az viszont egyáltalán nem tetszett a falunak, hogy Salomvár nem egyeztetett velük a terveiről, hangsúlyozta. Ez is közrejátszhat abban, hogy Keménfa nem a zalacsébi, hanem a zalalövői körjegyzőséghez kíván csatlakozni (önálló polgármesteri hivatalt nem tudna fenntartani a 15,5 millió forint éves költségvetésből gazdálkodó település).

A salomvári polgármester határozottan cáfolta, hogy elmaradt az előzetes egyeztetés, szerinte többször is tárgyaltak, s jó néven vették volna, ha Keménfa velük tart a zalacsébi körjegyzőségbe. A keménfai testület azonban egy ellenszavazattal Zalalövő mellett voksolt. A polgármester a korábbi falugyűlés egyik résztvevőjét idézte, amikor a döntés hátteréről kérdeztem, mint mondta: hosszabb távon célszerűbb a városok felé orientálódni, mert a kisebb településeken soha nem lesz olyan szintű államigazgatás, mint a városokban.

- Nem lennénk nagyon nagy púp Zalalövő hátán, sőt, talán még jól is járnának velünk - utalt Németh Tibor arra, hogy a város közel kétmillió forint plusz támogatást kap az államkasszából Keménfa csatlakozása után, s megfizetné a falu azt az összeget is (idén 1,65 millió forintot), amit Salomvárnak biztosított eddig a körjegyzőséghez.

Zalalövő önkormányzata még nem foglalt állást a kérdésben, mindenesetre a hétfői keménfai testületi ülésen elkezdődött az alku arról, hogy a város milyen feltételekkel fogadná a kistelepülést. Gáspárné Tóth Zsuzsanna zalalövői jegyző a feladatok sokaságára, s a jelenleg is leterhelt hivatali munkatársakra hivatkozva két fős létszámbővítést tart szükségesnek a többletmunka ellátásához, s úgy számolt, hogy Keménfának 4,9 millió forinttal kellene hozzájárulnia a költségekhez. Csöbörből vödörbe - értékelte ajánlatát halkan az egyik keménfai képviselő, a zalalövői jegyző pedig megjegyezte: természetesen hajlandók egyezkedni a pénzügyi kötelezettségvállalásról.

Keménfának még Salomvárral is lesz tárgyalnivalója, többek között a falugondnoki szolgálatról, hiszen az autót közösen vették, de Salomvár tulajdonában van. Arról is egyeztetni kell, hogy Keménfa köt-e valamelyik településsel új iskolafenntartási megállapodást, mert búcsúzóul felmondja a salomvárival aláírt szerződést, s ezzel évi 3 millió forint bevételtől fosztja meg eddigi körjegyzőségi partnerét.

A Salomváron szárnyra kelt hírek szerint ugyanakkor nemcsak gazdasági okok állnak a változás hátterében, hanem, hogy így szeretne megválni az önkormányzat a körjegyzőtől, Andalics Csabától, akinek az állása megszűnik a körjegyzőséggel együtt. Csáki István nem cáfolta ezt az információt, s elmondta, hogy az önkormányzat egyik régi ügyével, az idősek otthona tervezett, majd meghiúsult beruházásával kapcsolatban tisztázandó kérdések sora merült fel, a körjegyző tevékenységével összefüggésben is. Szerettük volna megkérdezni erről Andalics Csabát, de tegnap nem értük el telefonon.

Salomvár döntése a körjegyzőségből való kilépésről kész tények elé állította Keménfát, nyilatkozta Németh Tibor, az utóbbi település polgármestere. Elmondta, hogy nekik sem a körjegyzővel, sem a salomvári hivatallal nem volt bajuk, az viszont egyáltalán nem tetszett a falunak, hogy Salomvár nem egyeztetett velük a terveiről, hangsúlyozta. Ez is közrejátszhat abban, hogy Keménfa nem a zalacsébi, hanem a zalalövői körjegyzőséghez kíván csatlakozni (önálló polgármesteri hivatalt nem tudna fenntartani a 15,5 millió forint éves költségvetésből gazdálkodó település).

A salomvári polgármester határozottan cáfolta, hogy elmaradt az előzetes egyeztetés, szerinte többször is tárgyaltak, s jó néven vették volna, ha Keménfa velük tart a zalacsébi körjegyzőségbe. A keménfai testület azonban egy ellenszavazattal Zalalövő mellett voksolt. A polgármester a korábbi falugyűlés egyik résztvevőjét idézte, amikor a döntés hátteréről kérdeztem, mint mondta: hosszabb távon célszerűbb a városok felé orientálódni, mert a kisebb településeken soha nem lesz olyan szintű államigazgatás, mint a városokban.

- Nem lennénk nagyon nagy púp Zalalövő hátán, sőt, talán még jól is járnának velünk - utalt Németh Tibor arra, hogy a város közel kétmillió forint plusz támogatást kap az államkasszából Keménfa csatlakozása után, s megfizetné a falu azt az összeget is (idén 1,65 millió forintot), amit Salomvárnak biztosított eddig a körjegyzőséghez.

Zalalövő önkormányzata még nem foglalt állást a kérdésben, mindenesetre a hétfői keménfai testületi ülésen elkezdődött az alku arról, hogy a város milyen feltételekkel fogadná a kistelepülést. Gáspárné Tóth Zsuzsanna zalalövői jegyző a feladatok sokaságára, s a jelenleg is leterhelt hivatali munkatársakra hivatkozva két fős létszámbővítést tart szükségesnek a többletmunka ellátásához, s úgy számolt, hogy Keménfának 4,9 millió forinttal kellene hozzájárulnia a költségekhez. Csöbörből vödörbe - értékelte ajánlatát halkan az egyik keménfai képviselő, a zalalövői jegyző pedig megjegyezte: természetesen hajlandók egyezkedni a pénzügyi kötelezettségvállalásról.

Keménfának még Salomvárral is lesz tárgyalnivalója, többek között a falugondnoki szolgálatról, hiszen az autót közösen vették, de Salomvár tulajdonában van. Arról is egyeztetni kell, hogy Keménfa köt-e valamelyik településsel új iskolafenntartási megállapodást, mert búcsúzóul felmondja a salomvárival aláírt szerződést, s ezzel évi 3 millió forint bevételtől fosztja meg eddigi körjegyzőségi partnerét.

A Salomváron szárnyra kelt hírek szerint ugyanakkor nemcsak gazdasági okok állnak a változás hátterében, hanem, hogy így szeretne megválni az önkormányzat a körjegyzőtől, Andalics Csabától, akinek az állása megszűnik a körjegyzőséggel együtt. Csáki István nem cáfolta ezt az információt, s elmondta, hogy az önkormányzat egyik régi ügyével, az idősek otthona tervezett, majd meghiúsult beruházásával kapcsolatban tisztázandó kérdések sora merült fel, a körjegyző tevékenységével összefüggésben is. Szerettük volna megkérdezni erről Andalics Csabát, de tegnap nem értük el telefonon.

Salomvár döntése a körjegyzőségből való kilépésről kész tények elé állította Keménfát, nyilatkozta Németh Tibor, az utóbbi település polgármestere. Elmondta, hogy nekik sem a körjegyzővel, sem a salomvári hivatallal nem volt bajuk, az viszont egyáltalán nem tetszett a falunak, hogy Salomvár nem egyeztetett velük a terveiről, hangsúlyozta. Ez is közrejátszhat abban, hogy Keménfa nem a zalacsébi, hanem a zalalövői körjegyzőséghez kíván csatlakozni (önálló polgármesteri hivatalt nem tudna fenntartani a 15,5 millió forint éves költségvetésből gazdálkodó település).

A salomvári polgármester határozottan cáfolta, hogy elmaradt az előzetes egyeztetés, szerinte többször is tárgyaltak, s jó néven vették volna, ha Keménfa velük tart a zalacsébi körjegyzőségbe. A keménfai testület azonban egy ellenszavazattal Zalalövő mellett voksolt. A polgármester a korábbi falugyűlés egyik résztvevőjét idézte, amikor a döntés hátteréről kérdeztem, mint mondta: hosszabb távon célszerűbb a városok felé orientálódni, mert a kisebb településeken soha nem lesz olyan szintű államigazgatás, mint a városokban.

- Nem lennénk nagyon nagy púp Zalalövő hátán, sőt, talán még jól is járnának velünk - utalt Németh Tibor arra, hogy a város közel kétmillió forint plusz támogatást kap az államkasszából Keménfa csatlakozása után, s megfizetné a falu azt az összeget is (idén 1,65 millió forintot), amit Salomvárnak biztosított eddig a körjegyzőséghez.

Zalalövő önkormányzata még nem foglalt állást a kérdésben, mindenesetre a hétfői keménfai testületi ülésen elkezdődött az alku arról, hogy a város milyen feltételekkel fogadná a kistelepülést. Gáspárné Tóth Zsuzsanna zalalövői jegyző a feladatok sokaságára, s a jelenleg is leterhelt hivatali munkatársakra hivatkozva két fős létszámbővítést tart szükségesnek a többletmunka ellátásához, s úgy számolt, hogy Keménfának 4,9 millió forinttal kellene hozzájárulnia a költségekhez. Csöbörből vödörbe - értékelte ajánlatát halkan az egyik keménfai képviselő, a zalalövői jegyző pedig megjegyezte: természetesen hajlandók egyezkedni a pénzügyi kötelezettségvállalásról.

Keménfának még Salomvárral is lesz tárgyalnivalója, többek között a falugondnoki szolgálatról, hiszen az autót közösen vették, de Salomvár tulajdonában van. Arról is egyeztetni kell, hogy Keménfa köt-e valamelyik településsel új iskolafenntartási megállapodást, mert búcsúzóul felmondja a salomvárival aláírt szerződést, s ezzel évi 3 millió forint bevételtől fosztja meg eddigi körjegyzőségi partnerét.

Salomvár döntése a körjegyzőségből való kilépésről kész tények elé állította Keménfát, nyilatkozta Németh Tibor, az utóbbi település polgármestere. Elmondta, hogy nekik sem a körjegyzővel, sem a salomvári hivatallal nem volt bajuk, az viszont egyáltalán nem tetszett a falunak, hogy Salomvár nem egyeztetett velük a terveiről, hangsúlyozta. Ez is közrejátszhat abban, hogy Keménfa nem a zalacsébi, hanem a zalalövői körjegyzőséghez kíván csatlakozni (önálló polgármesteri hivatalt nem tudna fenntartani a 15,5 millió forint éves költségvetésből gazdálkodó település).

A salomvári polgármester határozottan cáfolta, hogy elmaradt az előzetes egyeztetés, szerinte többször is tárgyaltak, s jó néven vették volna, ha Keménfa velük tart a zalacsébi körjegyzőségbe. A keménfai testület azonban egy ellenszavazattal Zalalövő mellett voksolt. A polgármester a korábbi falugyűlés egyik résztvevőjét idézte, amikor a döntés hátteréről kérdeztem, mint mondta: hosszabb távon célszerűbb a városok felé orientálódni, mert a kisebb településeken soha nem lesz olyan szintű államigazgatás, mint a városokban.

- Nem lennénk nagyon nagy púp Zalalövő hátán, sőt, talán még jól is járnának velünk - utalt Németh Tibor arra, hogy a város közel kétmillió forint plusz támogatást kap az államkasszából Keménfa csatlakozása után, s megfizetné a falu azt az összeget is (idén 1,65 millió forintot), amit Salomvárnak biztosított eddig a körjegyzőséghez.

Zalalövő önkormányzata még nem foglalt állást a kérdésben, mindenesetre a hétfői keménfai testületi ülésen elkezdődött az alku arról, hogy a város milyen feltételekkel fogadná a kistelepülést. Gáspárné Tóth Zsuzsanna zalalövői jegyző a feladatok sokaságára, s a jelenleg is leterhelt hivatali munkatársakra hivatkozva két fős létszámbővítést tart szükségesnek a többletmunka ellátásához, s úgy számolt, hogy Keménfának 4,9 millió forinttal kellene hozzájárulnia a költségekhez. Csöbörből vödörbe - értékelte ajánlatát halkan az egyik keménfai képviselő, a zalalövői jegyző pedig megjegyezte: természetesen hajlandók egyezkedni a pénzügyi kötelezettségvállalásról.

Keménfának még Salomvárral is lesz tárgyalnivalója, többek között a falugondnoki szolgálatról, hiszen az autót közösen vették, de Salomvár tulajdonában van. Arról is egyeztetni kell, hogy Keménfa köt-e valamelyik településsel új iskolafenntartási megállapodást, mert búcsúzóul felmondja a salomvárival aláírt szerződést, s ezzel évi 3 millió forint bevételtől fosztja meg eddigi körjegyzőségi partnerét.

Salomvár döntése a körjegyzőségből való kilépésről kész tények elé állította Keménfát, nyilatkozta Németh Tibor, az utóbbi település polgármestere. Elmondta, hogy nekik sem a körjegyzővel, sem a salomvári hivatallal nem volt bajuk, az viszont egyáltalán nem tetszett a falunak, hogy Salomvár nem egyeztetett velük a terveiről, hangsúlyozta. Ez is közrejátszhat abban, hogy Keménfa nem a zalacsébi, hanem a zalalövői körjegyzőséghez kíván csatlakozni (önálló polgármesteri hivatalt nem tudna fenntartani a 15,5 millió forint éves költségvetésből gazdálkodó település).

A salomvári polgármester határozottan cáfolta, hogy elmaradt az előzetes egyeztetés, szerinte többször is tárgyaltak, s jó néven vették volna, ha Keménfa velük tart a zalacsébi körjegyzőségbe. A keménfai testület azonban egy ellenszavazattal Zalalövő mellett voksolt. A polgármester a korábbi falugyűlés egyik résztvevőjét idézte, amikor a döntés hátteréről kérdeztem, mint mondta: hosszabb távon célszerűbb a városok felé orientálódni, mert a kisebb településeken soha nem lesz olyan szintű államigazgatás, mint a városokban.

- Nem lennénk nagyon nagy púp Zalalövő hátán, sőt, talán még jól is járnának velünk - utalt Németh Tibor arra, hogy a város közel kétmillió forint plusz támogatást kap az államkasszából Keménfa csatlakozása után, s megfizetné a falu azt az összeget is (idén 1,65 millió forintot), amit Salomvárnak biztosított eddig a körjegyzőséghez.

Zalalövő önkormányzata még nem foglalt állást a kérdésben, mindenesetre a hétfői keménfai testületi ülésen elkezdődött az alku arról, hogy a város milyen feltételekkel fogadná a kistelepülést. Gáspárné Tóth Zsuzsanna zalalövői jegyző a feladatok sokaságára, s a jelenleg is leterhelt hivatali munkatársakra hivatkozva két fős létszámbővítést tart szükségesnek a többletmunka ellátásához, s úgy számolt, hogy Keménfának 4,9 millió forinttal kellene hozzájárulnia a költségekhez. Csöbörből vödörbe - értékelte ajánlatát halkan az egyik keménfai képviselő, a zalalövői jegyző pedig megjegyezte: természetesen hajlandók egyezkedni a pénzügyi kötelezettségvállalásról.

Keménfának még Salomvárral is lesz tárgyalnivalója, többek között a falugondnoki szolgálatról, hiszen az autót közösen vették, de Salomvár tulajdonában van. Arról is egyeztetni kell, hogy Keménfa köt-e valamelyik településsel új iskolafenntartási megállapodást, mert búcsúzóul felmondja a salomvárival aláírt szerződést, s ezzel évi 3 millió forint bevételtől fosztja meg eddigi körjegyzőségi partnerét.

A salomvári polgármester határozottan cáfolta, hogy elmaradt az előzetes egyeztetés, szerinte többször is tárgyaltak, s jó néven vették volna, ha Keménfa velük tart a zalacsébi körjegyzőségbe. A keménfai testület azonban egy ellenszavazattal Zalalövő mellett voksolt. A polgármester a korábbi falugyűlés egyik résztvevőjét idézte, amikor a döntés hátteréről kérdeztem, mint mondta: hosszabb távon célszerűbb a városok felé orientálódni, mert a kisebb településeken soha nem lesz olyan szintű államigazgatás, mint a városokban.

- Nem lennénk nagyon nagy púp Zalalövő hátán, sőt, talán még jól is járnának velünk - utalt Németh Tibor arra, hogy a város közel kétmillió forint plusz támogatást kap az államkasszából Keménfa csatlakozása után, s megfizetné a falu azt az összeget is (idén 1,65 millió forintot), amit Salomvárnak biztosított eddig a körjegyzőséghez.

Zalalövő önkormányzata még nem foglalt állást a kérdésben, mindenesetre a hétfői keménfai testületi ülésen elkezdődött az alku arról, hogy a város milyen feltételekkel fogadná a kistelepülést. Gáspárné Tóth Zsuzsanna zalalövői jegyző a feladatok sokaságára, s a jelenleg is leterhelt hivatali munkatársakra hivatkozva két fős létszámbővítést tart szükségesnek a többletmunka ellátásához, s úgy számolt, hogy Keménfának 4,9 millió forinttal kellene hozzájárulnia a költségekhez. Csöbörből vödörbe - értékelte ajánlatát halkan az egyik keménfai képviselő, a zalalövői jegyző pedig megjegyezte: természetesen hajlandók egyezkedni a pénzügyi kötelezettségvállalásról.

Keménfának még Salomvárral is lesz tárgyalnivalója, többek között a falugondnoki szolgálatról, hiszen az autót közösen vették, de Salomvár tulajdonában van. Arról is egyeztetni kell, hogy Keménfa köt-e valamelyik településsel új iskolafenntartási megállapodást, mert búcsúzóul felmondja a salomvárival aláírt szerződést, s ezzel évi 3 millió forint bevételtől fosztja meg eddigi körjegyzőségi partnerét.

A salomvári polgármester határozottan cáfolta, hogy elmaradt az előzetes egyeztetés, szerinte többször is tárgyaltak, s jó néven vették volna, ha Keménfa velük tart a zalacsébi körjegyzőségbe. A keménfai testület azonban egy ellenszavazattal Zalalövő mellett voksolt. A polgármester a korábbi falugyűlés egyik résztvevőjét idézte, amikor a döntés hátteréről kérdeztem, mint mondta: hosszabb távon célszerűbb a városok felé orientálódni, mert a kisebb településeken soha nem lesz olyan szintű államigazgatás, mint a városokban.

- Nem lennénk nagyon nagy púp Zalalövő hátán, sőt, talán még jól is járnának velünk - utalt Németh Tibor arra, hogy a város közel kétmillió forint plusz támogatást kap az államkasszából Keménfa csatlakozása után, s megfizetné a falu azt az összeget is (idén 1,65 millió forintot), amit Salomvárnak biztosított eddig a körjegyzőséghez.

Zalalövő önkormányzata még nem foglalt állást a kérdésben, mindenesetre a hétfői keménfai testületi ülésen elkezdődött az alku arról, hogy a város milyen feltételekkel fogadná a kistelepülést. Gáspárné Tóth Zsuzsanna zalalövői jegyző a feladatok sokaságára, s a jelenleg is leterhelt hivatali munkatársakra hivatkozva két fős létszámbővítést tart szükségesnek a többletmunka ellátásához, s úgy számolt, hogy Keménfának 4,9 millió forinttal kellene hozzájárulnia a költségekhez. Csöbörből vödörbe - értékelte ajánlatát halkan az egyik keménfai képviselő, a zalalövői jegyző pedig megjegyezte: természetesen hajlandók egyezkedni a pénzügyi kötelezettségvállalásról.

Keménfának még Salomvárral is lesz tárgyalnivalója, többek között a falugondnoki szolgálatról, hiszen az autót közösen vették, de Salomvár tulajdonában van. Arról is egyeztetni kell, hogy Keménfa köt-e valamelyik településsel új iskolafenntartási megállapodást, mert búcsúzóul felmondja a salomvárival aláírt szerződést, s ezzel évi 3 millió forint bevételtől fosztja meg eddigi körjegyzőségi partnerét.

- Nem lennénk nagyon nagy púp Zalalövő hátán, sőt, talán még jól is járnának velünk - utalt Németh Tibor arra, hogy a város közel kétmillió forint plusz támogatást kap az államkasszából Keménfa csatlakozása után, s megfizetné a falu azt az összeget is (idén 1,65 millió forintot), amit Salomvárnak biztosított eddig a körjegyzőséghez.

Zalalövő önkormányzata még nem foglalt állást a kérdésben, mindenesetre a hétfői keménfai testületi ülésen elkezdődött az alku arról, hogy a város milyen feltételekkel fogadná a kistelepülést. Gáspárné Tóth Zsuzsanna zalalövői jegyző a feladatok sokaságára, s a jelenleg is leterhelt hivatali munkatársakra hivatkozva két fős létszámbővítést tart szükségesnek a többletmunka ellátásához, s úgy számolt, hogy Keménfának 4,9 millió forinttal kellene hozzájárulnia a költségekhez. Csöbörből vödörbe - értékelte ajánlatát halkan az egyik keménfai képviselő, a zalalövői jegyző pedig megjegyezte: természetesen hajlandók egyezkedni a pénzügyi kötelezettségvállalásról.

Keménfának még Salomvárral is lesz tárgyalnivalója, többek között a falugondnoki szolgálatról, hiszen az autót közösen vették, de Salomvár tulajdonában van. Arról is egyeztetni kell, hogy Keménfa köt-e valamelyik településsel új iskolafenntartási megállapodást, mert búcsúzóul felmondja a salomvárival aláírt szerződést, s ezzel évi 3 millió forint bevételtől fosztja meg eddigi körjegyzőségi partnerét.

- Nem lennénk nagyon nagy púp Zalalövő hátán, sőt, talán még jól is járnának velünk - utalt Németh Tibor arra, hogy a város közel kétmillió forint plusz támogatást kap az államkasszából Keménfa csatlakozása után, s megfizetné a falu azt az összeget is (idén 1,65 millió forintot), amit Salomvárnak biztosított eddig a körjegyzőséghez.

Zalalövő önkormányzata még nem foglalt állást a kérdésben, mindenesetre a hétfői keménfai testületi ülésen elkezdődött az alku arról, hogy a város milyen feltételekkel fogadná a kistelepülést. Gáspárné Tóth Zsuzsanna zalalövői jegyző a feladatok sokaságára, s a jelenleg is leterhelt hivatali munkatársakra hivatkozva két fős létszámbővítést tart szükségesnek a többletmunka ellátásához, s úgy számolt, hogy Keménfának 4,9 millió forinttal kellene hozzájárulnia a költségekhez. Csöbörből vödörbe - értékelte ajánlatát halkan az egyik keménfai képviselő, a zalalövői jegyző pedig megjegyezte: természetesen hajlandók egyezkedni a pénzügyi kötelezettségvállalásról.

Keménfának még Salomvárral is lesz tárgyalnivalója, többek között a falugondnoki szolgálatról, hiszen az autót közösen vették, de Salomvár tulajdonában van. Arról is egyeztetni kell, hogy Keménfa köt-e valamelyik településsel új iskolafenntartási megállapodást, mert búcsúzóul felmondja a salomvárival aláírt szerződést, s ezzel évi 3 millió forint bevételtől fosztja meg eddigi körjegyzőségi partnerét.

Zalalövő önkormányzata még nem foglalt állást a kérdésben, mindenesetre a hétfői keménfai testületi ülésen elkezdődött az alku arról, hogy a város milyen feltételekkel fogadná a kistelepülést. Gáspárné Tóth Zsuzsanna zalalövői jegyző a feladatok sokaságára, s a jelenleg is leterhelt hivatali munkatársakra hivatkozva két fős létszámbővítést tart szükségesnek a többletmunka ellátásához, s úgy számolt, hogy Keménfának 4,9 millió forinttal kellene hozzájárulnia a költségekhez. Csöbörből vödörbe - értékelte ajánlatát halkan az egyik keménfai képviselő, a zalalövői jegyző pedig megjegyezte: természetesen hajlandók egyezkedni a pénzügyi kötelezettségvállalásról.

Keménfának még Salomvárral is lesz tárgyalnivalója, többek között a falugondnoki szolgálatról, hiszen az autót közösen vették, de Salomvár tulajdonában van. Arról is egyeztetni kell, hogy Keménfa köt-e valamelyik településsel új iskolafenntartási megállapodást, mert búcsúzóul felmondja a salomvárival aláírt szerződést, s ezzel évi 3 millió forint bevételtől fosztja meg eddigi körjegyzőségi partnerét.

Zalalövő önkormányzata még nem foglalt állást a kérdésben, mindenesetre a hétfői keménfai testületi ülésen elkezdődött az alku arról, hogy a város milyen feltételekkel fogadná a kistelepülést. Gáspárné Tóth Zsuzsanna zalalövői jegyző a feladatok sokaságára, s a jelenleg is leterhelt hivatali munkatársakra hivatkozva két fős létszámbővítést tart szükségesnek a többletmunka ellátásához, s úgy számolt, hogy Keménfának 4,9 millió forinttal kellene hozzájárulnia a költségekhez. Csöbörből vödörbe - értékelte ajánlatát halkan az egyik keménfai képviselő, a zalalövői jegyző pedig megjegyezte: természetesen hajlandók egyezkedni a pénzügyi kötelezettségvállalásról.

Keménfának még Salomvárral is lesz tárgyalnivalója, többek között a falugondnoki szolgálatról, hiszen az autót közösen vették, de Salomvár tulajdonában van. Arról is egyeztetni kell, hogy Keménfa köt-e valamelyik településsel új iskolafenntartási megállapodást, mert búcsúzóul felmondja a salomvárival aláírt szerződést, s ezzel évi 3 millió forint bevételtől fosztja meg eddigi körjegyzőségi partnerét.

Keménfának még Salomvárral is lesz tárgyalnivalója, többek között a falugondnoki szolgálatról, hiszen az autót közösen vették, de Salomvár tulajdonában van. Arról is egyeztetni kell, hogy Keménfa köt-e valamelyik településsel új iskolafenntartási megállapodást, mert búcsúzóul felmondja a salomvárival aláírt szerződést, s ezzel évi 3 millió forint bevételtől fosztja meg eddigi körjegyzőségi partnerét.

Keménfának még Salomvárral is lesz tárgyalnivalója, többek között a falugondnoki szolgálatról, hiszen az autót közösen vették, de Salomvár tulajdonában van. Arról is egyeztetni kell, hogy Keménfa köt-e valamelyik településsel új iskolafenntartási megállapodást, mert búcsúzóul felmondja a salomvárival aláírt szerződést, s ezzel évi 3 millió forint bevételtől fosztja meg eddigi körjegyzőségi partnerét.

Ezek is érdekelhetik