Hírek

2007.01.19. 03:29

Mi két öreg vagyunk

Zalaegerszeg - Egy percre sem tettük le szinte azt a telefont, melyen szerkesztőségünkben dr. Halász Gabriella megyeházi osztályvezető fogadta és válaszolta meg a szociá- lis otthonokkal kapcsolatos kérdéseket. Összefoglalónkban nemcsak adatokat, szabályokat, összegeket, emberi gondokat is találhatnak.

Zalai Hírlap

A téma persze sokfelé ágazott hétfőn délután. Rengetegen érdeklődtek azokról a képlékeny változásokról is, melyek napjaink egészségügyi reformját jellemzik. Az otthonápolási díj, a vizitdíj, a gyógyszerárak mind-mind aggodalommal töltik el az embereket. Az osztályvezető asszony, akit sokan csak egyszerűen doktornőnek szólítottak, - ekképp jelezve, hogy minden betegséggel kapcsolatos kérdésben illetékesnek vélik - mindahányszor igyekezett a megfelelő fórumot, hatóságot, szakembert ajánlani.

Hogyan lehet bekerülni?

Érintőleges terület gondjait jelezte azonban egy elesett padári házaspár, akik a házi gondozás problémáit ecsetelték. Mozgásra képtelen öregek, akiknek ebédet, gyógyszert visznek ugyan, de nem segít nekik senki a takarításban, a ház körüli teendőkben, miközben a gyereküktől sem számíthatnak támogatásra. Kérdés, kit kérhetnének meg erre.

- Fénykoromban én se voltam ám ilyen nyomorult, lassan nem tudom, mitévő legyek - mondta elkeseredve Jakab János.

- Bizony, kevesen vannak a házigondozók, így kevés időt tudnak egy-egy rászorulóra fordítani - értette a gondot dr. Halász Gabriella, javasolva a falugondnokot és a családsegítő szolgálat felkeresését.

- Négy és fél éves gyermekemmel élek, most az édesanyámmal vannak gondok, most is kórházban van. Mindenki azt mondja nekem, hogy biztosan intézményi ellátás kellene neki, nem tudjuk otthon gondozni, mi lenne a teendőnk? - kérdezte, sokak visszatérő érdeklődéséhez kapcsolódva Pákáról Király Gyuláné.

- A lakóhelyhez közeli idősek otthonát javaslom, keresse fel. A menetrend a következő: felvételi kérelmet küld a kiválasztott intézmény vezetőjének, a formanyomtatványt az intézményben, a polgármesteri hivatalban, vagy a megyeházán is be tudják szerezni. Ehhez egészségügyi állapotfelmérést mellékel a házi- vagy szakorvos. Ezután megvizsgálják, milyen egészségügyi és szociális körülmények indokolják az intézeti ellátást.

A zalaegerszegi intézményben jelenleg nem túl hosszú a várólista, derült ki az osztályvezető tájékoztatásából. Ebben az otthonban - ahol több részlegben folyik ellátás - a legalacsonyabb térítési díj 47.430 forint februártól, míg a legmagasabb 61.050 forint.

Mennyi a térítési díj?

A térítési díjat egyébként az ellátott jövedelmének - idősotthon esetében életszerűen általában a nyugdíjának - nagysága alapján számolják ki. A jövedelem nyolcvan százaléka vehető figyelembe maximum, amennyiben ez nem fedezi a díjat, megvizsgálják, hogy van-e készpénzvagyona vagy ingatlanvagyona, melyre jelzálogot jegyez be a fenntartó, s annak majdani értékesítéséből fedezi a szociális otthonban felgyűlt térítési díjat. Ha e lehetőségekkel nem tud élni a fenntartó, akkor tartásra képes és kötelezhető hozzátartozót keres, aki megfizeti a különbözetet. Ez például nem volt jó hír azon telefonálók számára, akik úgy vélték, az idős ember megüresedő házát efféle gond nélkül megörökölhetik.

Az igazi otthon kényszerű elhagyásával kapcsolatban két telefon között mondta el a szakember, hogy érdemes tudatosítani, a szociális otthon nagyon is különbözik minden ellátási formától. Ez ugyanis az ott lakók állandó otthonává válik - a valahai igazi helyett. Ünnepnap, hétköznap, jó hangulat, öröm, bánat, betegség mind-mind itt megélendő helyzet.

- Mégsem eshetünk abba a hibába, hogy túlgondozzuk, bármilyen kicsi, de önálló életteret, intim szférát is biztosítani illik, ez differenciált érzékenységet igényel a szakdolgozóktól - utalt az otthonok napi gondjaira az osztályvezető.

Mintha csak rímelt volna a fentiekre a következő telefonáló, aki épp szakképzett munkaerő, 17 éve dolgozik e területen. Fejér megyéből költözött Zalába három éve, egyelőre nem kapott végzettségéhez illő munkát nálunk.

- Az intézményekben legalább nyolcvan százalékban szakirányú végzettséggel rendelkezőket kell a jogszabály szerint foglalkoztatni, ez nekünk nagyjából sikerül is - jelezte dr. Halász Gabriella, hozzátéve, a mai költségvetési helyzetben nem olyan könnyű. - Jelenleg a megyében három helyen is épül idősek otthona, itt új munkahelyek létesülnek, a telefonáló bizonyára talál munkát ezekben.

(A sármelléki, zalabaksai beruházásokra utalt a megyeháza tisztségviselője.)

Élet az otthonban

- Abban a zalai otthonban, ahol az én édesanyám él most már négy éve, rossz tapasztalataink vannak - kezdte panaszát a következő hívónk. - Eltűnnek a ruhái, mosás után nem azok kerülnek vissza, ami az övé volt, pedig a beléfestett szám ugyanaz. Ha új hálóinget viszek, az sose kerül vissza, pedig szinte folyamatosan pótolom. Hallom, hogy a szobatársak esetében is gyakori. Hiába szólunk a nővérnek, a vezetőnek. Kire tartozik ez?

- Mindenképpen az intézményre. Hozzánk hivatalos jelzés egyelőre nem érkezett ez ügyben. Létezik egyébként az érdekképviseleti fórum az otthonokban, oda érdemes jelezni a problémát, főleg, ha nem is egyedi - válaszolt segítőnk. - Mindenesetre köszönöm a jelzését, foglalkozni fogunk az éves ellenőrzés során a ruhák kezelésével, ígérem, megoldást találunk. Korábban valóban voltak hasonló természetű panaszok, ezért is váltottak szolgáltatót mosásügyben.

A fogyatékkal élők

- Van egy beteg gyermekem, a fogyatékos otthonban él sajnos Muraszemenyén - vázolta az alaphelyzetet egy édesanya, aki szintén a faluban él. - A férjem minimálbért keres, én ötvenszázalékos rokkantnyugdíjas vagyok. A térítési díj nem változik, 38 ezer 400 forint, ugye?

- Nem, ebben nem áll be változás.

- A hétvégéket itthon tölti a gyermek, azt nem számítják le?

- Van erre lehetőség, mi magunk is próbáltuk a saját rendeletünkben figyelembe venni. A zalaegerszegi otthonban már érvényesítjük ezt a díjcsökkentő körülményt a Konduktív Pedagógiai Centrumban tanuló gyerekeknél. Az Önök esetében még csak a szociális törvényben foglaltak szerint tudják leszámítani a távollét idejére eső díjtételt.

- Az anyukám is egyre jobban épül le, egy hagymát nem tud már megpucolni. Hozzánk Letenye lenne közel, ott mennyit kellene fizetni?

- Tudja, akármennyire épül is le az édesanyja, ameddig csak lehet, a családban van a legjobb helye - biztatta a családi érzelmek komolyan vételére a telefonálót vendégünk.

- Igen, de akarom tudni, hogy a hatvanezer nyugdíj fedezi-e. És ha be kell adnom, akkor át kell íratnom a házat a nevemre?

- Hm... A letenyei idősek otthonában 49.200 forint a térítési díj. A nyugdíj 80 százaléka nem fedezi ezt, akkor meg kell vizsgálni, van-e készpénz, ingatlan. A különbség fedezetéül ezeket lehet figyelembe venni. A törvény szerint a tartásra képes személyeket is vizsgálják, valamint azt is, hogy a szociális körülmények megengedik-e, hogy a különbséget tudják fizetni.

- Nem tudom, beadtam egyetlen gyermekemet, most meg vele van gond. Én beteg vagyok, kórházba kéne mennem, úgy érzem, teljesen ki vagyok használva - remegő- ingerült hang a vonal túloldalán.

- A helyi támogató szolgálattól kérhet segítséget. A letenyei otthonban sok a várakozási idő, sokan rendelkeznek kérelemmel a 180 férőhelyes intézménybe - adott felvilágosítást a türelmes szakember.

- Van-e olyan szabály, hogy az anya és a beteg gyerek nem lehet egy intézményben? Engem ezzel az indokkal nem vettek fel dolgozni.

- Nehéz ebben véleményt nyilvánítani, egyedi esetről lévén szó - dr. Halász Gabriella együttérzéséről biztosította a jelentkezőt.

Egyedül vagy ketten

- Meghalt a férjem négy hónapja, 79 éves vagyok, zalaegerszegi szociális otthonon gondolkodom - Molnárné, mint kiderült, még elég jól megvan otthon is, de a jövő bizonytalan. A megfelelő felvilágosítás után megnyugodva búcsúzott el.

Mi két öreg vagyunk, mondta élénk hangon alsópáhoki telefonálónk, aki feleségével gondolkodik azon, hogy beköltöznek. A történet végre nem a legmélyebbről szól, hiszen a térítési díj hallatán sem hőköl vissza. Ezen a vidéken ez a réteg sokkal vékonyabb, mint a nagyon elesett családok halmaza.

Vajas kenyér négy éve?

Nem így az az asszony, aki egy megyén kívüli alapítványi otthonra panaszkodott igen elkeseredetten.

- Nem merek én már senkinek szólni. Négyszázezer forintot fizettünk be négy évvel ezelőtt anyu után, a havidíjat állandóan emelik, most 55 ezer, nem látunk bele, hogy hogyan alakul a díjképzés. Most a 13. havi nyugdíjat is elvették tőle - dől a panasz. Az alapítványi otthonokra is ugyanúgy érvényes a szociális törvény, amennyiben állami normatívát vesz igénybe, tájékoztat az osztályvezető. Ezzel a telefonáló nem lehet elégedett, mint mondja, a vezetőkkel nem tud beszélni, menekülnek a kérdései elől. Nem nyugtatja meg az sem, amikor hallja, hogy csak az önköltség alapján emelhető az ellátási díj, s újra előkerül a nyugdíj 80 százalékára vonatkozó szabály is.

- Egy guriga WC-papírt kapnak egy hónapban, szalvéta nincs, négy éve vajas kenyeret kapnak reggelire, tusfürdőt nem használhatnak, mert ahhoz túl sok víz kell...

- Kérem, sürgősen forduljon az ellátotti jogi képviselőhöz, itt komoly gondok érzékelhetők - gyulladt kissé haragra maga a szakember is, de a hozzátartozó szerint, akkor kitennék onnan az édesanyját, amit nem engedhet meg magának.

- De hát az ellátott jogi képviselő intézménye épp ezért működik, nem szabad feladnunk, ha érvényt akarunk szerezni jogos igazunknak - biztatott Halász Gabriella, azután a telefont letéve fellélegzünk, hála isten, ez nem zalai példa.

Lejtő, szenvedély

Szomorú a hangja annak az asszonynak is, akinek a testvére a kehidakustányi otthonban, a rehabilitációs részlegen próbál kigyógyulni az alkoholbetegségből. Az ottani lakóotthonba szeretne átkerülni, mely ellátásban félúton van az otthon és a való világ közt. Tíz éve egy válás vitte rossz útra, októberben muszáj volt intézetbe vonulnia, a hozzátartozó nem tudja, mit hoz a jövő.

- Öt évet tölthetnek összesen rehabilitációs szakintézményben az ilyen betegek - mondta az osztályvezető. - Plusz két évvel meg lehet hosszabbítani a tartózkodást, közben folyamatos a rehabilitáció.

A szóban forgó betegnek nincs hova hazamenni, rég nincs otthona, eddig is a testvérénél lakott, aki kéthetente látogatja.

- A lakóotthoni szakmai

tapasztalatok elég jók - reménykedett a szakember.

A dologhoz tartozik, hogy Halász Gabriella számos aggodalmas telefont kapott épp a kehidai intézmény dolgozóitól, akik azt hallják, megszüntetnék az otthon pszichiátriai részlegét. A vendég elmondta, végleges döntés nincs, de az az épület valóban nagyon leromlott állapotban van, nem alkalmas a funkcióra. Az ellátás megszüntetéséről nincs szó, korszerűbb megoldásról igen.

Zalalövői érdeklődőnk végül arról tájékozódott, milyen lépéseket kell tennie, ha szeretne öregek számára otthont építeni a maga erejéből.

- Fel kell mérnie, mennyi férőhely van a megyében, milyen beruházások vannak folyamatban - reagált az osztályvezető. - Szigorú építészeti, személyi feltételeket támasztanak a hatóságok.

Zala egyébként jó úton halad, mi szakemberként inkább az otthonápolást lehetővé tevő alapellátás fejlesztését támogatjuk a bentlakásos intézmények helyett, zárta szavait dr. Halász Gabriella.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!