Frissen Zalából

2021.09.09. 11:01

Beszámoló a zalaegerszegi közgyűlés döntéseiről

Balaicz Zoltán polgármester tájékoztatása a közösségi médiában. A közleményt változtatás nélkül közöljük.

zaol.hu

 

ℹ️ A járványügyi helyzet enyhülése után június 15-étől újra ülésezhetnek az önkormányzati testületek, bizottságok és közgyűlések, így 8 hónap kihagyás után június 17-én a zalaegerszegi közgyűlés is ülésezett a díszteremben. Azóta a nyár folyamán volt két rendkívüli közgyűlés, most pedig szeptember 8-án újra rendes ülést tartott a képviselőtestület.

✅A döntésekről a Városházán tartott sajtótájékoztatót Balaicz Zoltán polgármester.

➡️ Elfogadták a hivatal beszámolóját a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

➡️ Módosult a Sport Mecénása Díj átadásának időpontja, amelyet eddig mindig más alkalommal szerveztünk meg, azonban a közgyűlés úgy döntött, hogy ezentúl az Év Sportolója elismerésekkel együtt a sportolók védőszentjének, Szent Sebestyénnek a napjához (január 20.) kapcsolódva kerüljenek átadásra a sporthoz kapcsolódó kitüntetések a város dísztermében. Így a javaslatok benyújtásának határideje ezentúl az előző év október 31. napja lesz.

➡️ A településrendezési eszközök módosítását megelőző településfejlesztési döntések, illetve kiemelt fejlesztési területté nyilvánítások három helyszínt érintettek. Ezek közül kiemelten fontos a helyi közvélemény szemszögéből a volt tiszti klub épülete. Az 1900-ban emelt volt tiszti klub (helyőrségi művelődési otthon – HEMO, Ady utca 1.) városépítészeti szempontból kiemelt jelentőségű, helyi védelem alatt áll, különlegessége pedig az előcsarnokos lépcsőház.

Az épület a rendszerváltásig, és azután is állami tulajdonban volt, majd 13 évvel ezelőtt, 2008-ban az állam eladta egy magánvállalkozónak, akinek nagyívű tervei voltak a felújításra és a hasznosításra, de sajnos az akkori gazdasági válság keresztülhúzta a számításait. Amikor önkormányzatunk elkezdte a régi épületek megmentését, sikerrel alkalmaztunk egy megoldást a Zóna épületével kapcsolatban, és erre készülünk most is. A város a Modern Városok Program állami támogatásának segítségével megvásárolta az ingatlant a magántulajdonostól, azt szintén az állami keretből felújítjuk, majd a megújult épületet ingyenes használatba adjuk a kormányhivatalnak (szakigazgatási szervek költöznek be), amely használja, működteti, fenntartja, fizeti a rezsi költségeket. Tehát állami támogatással megmentünk egy történelmileg is értékes épületet, felújítjuk, a fenntartása pedig nem az önkormányzat kasszáját fogja terhelni.

A volt tiszti klub épületének megmentése és felújítása mellett már elkezdődött a volt KISZÖV székház (1858-ban épült egykori Korona szálló) felújítása, valamint tervben van az egykori mérlegház visszaépítése, és az 1787-es első városháza megújítása is. A másik fontos módosítás a munkásszállások létrehozását, kialakításának engedélyezését érinti. 2014 óta több mint 4 ezer új munkahely jött létre a városban. Az évtized elején még a munkanélküliség magas aránya volt a gond a városban, mostanra pedig komoly munkaerőhiány alakult ki, melyet néhány vállalkozás úgy próbál megoldani, hogy az ország másik részeiből, vagy határon túlról hoz munkásokat.

Sajnos ennek is van árnyoldala, hiszen egyre több munkásszállás jött létre vállalkozói alapon. Az eddigi szabályozás alapján azokban a városi övezetekben, ahol turisztikai szálláshelyeket lehetett kialakítani, ott munkásszállások is létrejöhettek. Ez azonban több helyen zavaró volt a helyi polgárok számára, márpedig számunkra a zalaegerszegi polgárok a legfontosabbak. Ezért szabályoztuk a munkásszállások kialakításának lehetőségét. Ennek alapján a nagyvárosias, a kisvárosias, a kertvárosias, a falusias lakóterületeken, a városközpontban, valamint az intézményi övezetekben ezentúl nem engedélyezett a munkásszállások létrehozása.

Fotó: Balaicz Zoltán polgármester facebook oldala

➡️ Állami beruházásban honvédelmi sportközpont épülhet a városban. Ez egy 10 lőállásos, 50 méteres zárt, hangvédelemmel ellátott lőtérrel, 50 fős elméleti teremmel, valamint küzdősportok oktatására alkalmas tornateremmel rendelkező létesítmény, amely a Munkácsy Mihály Szakgimnázium melletti területen, azzal egybekötve épül meg, egyrészt azért, hogy plusz lehetőséget biztosítson a kis tornateremmel rendelkező iskolának a testnevelés órákhoz, másrészt azért, mert a Munkácsyban indult el szeptembertől 26 diákkal a honvéd kadét képzés, amelyhez infrastrukturális hátteret biztosít a sportközpont. A közgyűlés úgy döntött, hogy az állami lebonyolító szerv zajvédelmi állásfoglalása mellett saját szakmai felmérést is készíttetünk és csak annak ismeretében folynak tovább a tárgyalások, mert a zalaegerszegi polgárok érdeke és védelme az első, így a beruházás csak akkor valósulhat meg, ha teljes mértékben biztosítva lesz a zajvédelem.

➡️ Sor került a 2021. évi költségvetés harmadik negyedévi módosítására. A 2021-es költségvetés inkább egyfajta „járványügyi” költségvetés, hiszen a koronavírus világjárvány és a nyomában érkező gazdasági világválság következtében most főleg az önkormányzati alapfeladatokra tudunk és fogunk koncentrálni (intézményrendszer biztonságos működtetése, a közel 1800 dolgozónk bérének biztosítása, városüzemelés, stb.). Így az önként vállalt feladatokra, sporttámogatásokra, civil szervezetekre, rendezvényekre most kevesebb lehetőségünk van. A legfontosabb a jelen helyzetben az egészség védelme, a családok és a munkahelyek biztonsága, a gazdaság újbóli megerősítése. A költségvetés főösszege a beruházásokkal és fejlesztésekkel, állami támogatásokkal együtt közel 75 milliárd forintra emelkedett. A város 10,56 milliárd forint kormányzati támogatásban részesült nemrég az északi ipari park közműveinek és közműcsatlakozásainak fejlesztésére, melyből 8,35 milliárd forint 2021-ben már meg is érkezik az önkormányzat számlájára.

➡️ A testület elfogadta a 2021. évi, első félévi gazdálkodásról szóló beszámolót. 2020-ban még 4,5 milliárd forint helyi iparűzési adóbevétele volt a városnak, azonban 2021-re központi adókedvezményben részesültek az egyéni vállalkozók, a kis- és középvállalkozások, melyeknek felére csökkent a helyi iparűzési adófizetési kötelezettsége. Így 2021-re már csak 3,4 milliárd forint adóbevételt tervezhetett az önkormányzat és a beszámoló alapján ez biztosan be is fog folyni ebben az évben.

➡️ Állami támogatással, 246 millió forintos beruházással három új, modern, kemény borítású teniszpálya épült az Ifjúsági- és Sportcentrumban. A közgyűlés természetesen úgy döntött, hogy a már eddig is 13 pályát üzemeltető, közel 500 gyermek és fiatal oktatásával foglalkozó ZTE Tenisz Klub kapja meg a 3 új pálya üzemeltetésének jogát is.

➡️ A képviselők elfogadták a 2022-2036 közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet, melynek alapján 2022-ben közel 1,9 milliárd forint értékű közműfejlesztés (ivóvíz, szennyvíz) valósulhat meg.

➡️ Az önkormányzat pályázatot nyújt be víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésre, víziközmű rendszerek állapotának felmérésére és a problémák feltárása további 1,7 milliárd forint értékben. A pályázathoz 30 százalék önerő (504) szükséges, melyet a város biztosítani tud a befolyó használati díjból.

➡️ A testület elfogadta a város középtávú szociális szolgáltatástervezési koncepciójának aktualizálását a 2021-2022-es időszakra vonatkozóan. Ebben továbbra is fontos cél a volt Pais iskola helyén működő, egyházi fenntartású idősotthon kapacitásának bővítése és a hospice ellátás megszervezése, valamint a Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai létszámának növelése.

➡️ 2020. december 31. napjával nyugdíjba ment a VII. számú házi gyermekorvosi körzet háziorvosa, dr. Chilla Emese. Helyettesítését eddig dr. Batka Jenő látta el, hiszen 6 hónapig nem idegeníthető el a praxisjog. A fél év lejárt, így a közgyűlés most pályázatot írt ki a körzet ellátására.

➡️ A Lakhatásért Közalapítvány Felügyelő Bizottságába a lemondott Malomsoki Jenő helyére Fodróczy Tamás került.

➡️ Az Egyesített Bölcsődékben 15 százalékról 20 százalékra nőtt a helyi bejelentett lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező igénylők befogadásának lehetősége.

➡️ A város idén is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. Ebben a szociális alapon adható támogatásban 2020-ban 26 zalaegerszegi hallgató részesült, átlagosan havi 12 ezer forint ösztöndíjjal.

➡️ Alapítványok támogatása is téma volt.

➡️ A zárt ülés keretében egy szakember lakás kiutalásáról döntött a közgyűlés, valamint újra pályázatot írtak ki a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet (ZEGESZ) gazdasági vezetői posztjára, hiszen az előző pályázati forduló eredménytelen volt.

✅ A közeljövő fontosabb eseményei: az ünnepélyes alapkőletétellel a METRANS elkezdi Európa egyik legmodernebb vasúti-közúti termináljának és logisztikai központjának építését (szeptember 9.), elérte a legmagasabb pontot a Rheinmetall gyár építése, így megtartják a hagyományos bokrétaünnepet (szeptember 10.), szeptember 23-24-én lesz a II. GreenTech országos klímavédelmi konferencia a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központban, a következő rendes közgyűlés időpontja pedig október 14. – írja Balaicz Zoltán polgármester " target="_blank">facebook oldalán.

Ezek is érdekelhetik