Frissen Zalából

2021.08.18. 18:00

A viking kor adta a keretmesét a tófeji cserkésztáborhoz

Az újjáalakulása óta eltelt 32 évben megtartott nyári táborainak közel felét Zalába szervezte meg a szombathelyi 387. sz. Szily János Cserkészcsapat. Idén – akárcsak tavaly – Tófejt, a lórántházi Szent Családtemplom melletti területet választották bázisuknak.

Gyuricza Ferenc

A csapat parancsnoka, Nagylaki András cserkésztiszt szerint megyénk kiváló adottságokkal rendelkezik cserkésztábor szervezéséhez. Rengeteg kistelepülés található itt a táborozáshoz szükséges infrastruktúrát biztosító közösségi terekkel, illetve barátságos helyiekkel. A tófeji templom környéke is tökéletes táborhelyszín, ahol nemcsak a sátraikat állíthatják fel, de a foglalkozásaikat és a szabadidős programjaikat is meg tudják tartani. A közösségi épület pedig nemcsak kiszolgálja őket, de egyfajta biztonságérzetet nyújt, ahova szükség esetén akár be is húzódhatnak. Erre azért is szükség van, mert az idei táborozók jelentős része kiscserkész, azaz még alsó tagozatos általános iskolás diák. A parancsnok azt mondja: velük teljesen nomád körülményeket nem szívesen vállaltak volna, ezért is örülnek, hogy rátaláltak a zalai községre.

Viking isteneknek és harcosoknak öltözött szombathelyi cserkészek Fotó: Gyuricza Ferenc

– Bognár István plébános invitált bennünket – folytatta a cserkészmozgalomban Bandicsek néven ismert tiszt. – Tavaly a helyi óvoda segítségével oldottuk meg az étkezést. Ez ugyan nem bevett szokás a cserkészeknél, hiszen önellátók vagyunk, de egy éve ezt az engedményt meg kellett tennünk annak érdekében, hogy magát a tábort megszervezhessük. Azt gondolom, nagyobb kárral járt volna, ha a tábor marad el, mint az, hogy a megszokott tábori napirendünkben ilyen jellegű könnyítéseket teszünk.

A parancsnok azt is mondja: a tavalyi pozitív tapasztalatok miatt döntöttek úgy, hogy visszatérnek Tófejre, ahonnan bejárták a környező településeket. A cserkésztábor célja ugyanis a tanulás, a cserkészismeretek gyakorlati kipróbálása, a megtapasztalás és az élményszerzés.

– A cserkészet egy valláserkölcsi alapokon nyugvó, jellemnevelő ifjúsági mozgalom – magyarázta tovább Nagylaki András. – Az a fő küldetése, hogy a társadalom javára hasznos, a helyi közösségi életben aktív, csapatmunkára képes felnőtt állampolgárokat neveljen. Ennek egyik fő eszköze az élménypedagógia, amit leginkább a nyári táborainkban tudunk alkalmazni.

A parancsnok azzal folytatta, minden nyári tábor egy-egy keretmesére épül. A szombathelyiek idén a viking kort elevenítették meg. Nemcsak a történelmi hátterét és mitológiáját, hanem többek közt a viking rúnák írását, olvasását is. A parancsnok szerint a keretmesék arra is alkalmasak, hogy általuk a cserkészek jobban kötődjenek az egyes helyszínekhez, az ott szerzett élményekhez.

Ezek is érdekelhetik