Diákság

2017.10.02. 14:35

Diákok figyelem! A katasztrófavédelemnél is teljesítheted a közösségi szolgálatot

A tanév megkezdésével ismét sok diákot vár a katasztrófavédelem, a középiskolások számára kötelezően teljesítendő közösségi szolgálat abszolválása érdekében. A tizennégy és tizennyolc év közötti tanulók számára kedvező gyakorlati helyszín a katasztrófavédelem, mivel a tanulók száma évről-évre nő.

Zala megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A módosított közoktatási törvény a középiskolások számára ötven óra közösségi szolgálat teljesítését írja elő az érettségi vizsga előfeltételeként. A fiataloknak három év alatt kell összegyűjteniük az előírt órakeretet, a jogszabály pedig javasolja, hogy ez időszak alatt minél több területen próbálják ki magukat és szerezzenek tapasztalatot – írja a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapja.

A vonatkozó törvény és rendelet alapján a közösségi szolgálat többféle területen is teljesíthető: egészségügyi, szociális és jótékonysági tevékenység formájában, oktatási, kulturális és közösségi munkaként, vagy éppen környezet- és természetvédelmi programokba történő bekapcsolódással. Foglalkozhatnak a diákok az ötven óra keretében óvodáskorúakkal, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, de lehetőségük van az idős emberekkel közösen végzett sport- és szabadidős tevékenységgel is kitölteni az előírt keretet.

Fotós: Zala MKI/ archív

A fentiek közül talán a legspeciálisabb terep a katasztrófavédelem, a szervezet sokféle és érdekes foglalkozásokat biztosít, ezért a fiatalok számára sok tekintetben különlegesnek számít, nem kis részben ez magyarázhatja az érdeklődők egyre növekvő számát. Vonzó lehet a középiskolások számára az is, hogy az ország egész területén – így Zala megyében is – mód van a szolgálat teljesítésére.

Fotós: Zala MKI/ archív

A katasztrófavédelem komplex feladatrendszerén belül a lakosságfelkészítési feladatok megújítása révén cél a katasztrófavédelmi ismeretek minél szélesebb körű terjesztése, a katasztrófák megelőzése és a katasztrófák elleni védekezés melletti elkötelezettség erősítése, valamint az önmentő képesség növelése. Ezeknek a céloknak a teljesülése az ifjúságon, a diákokon keresztül érhető el a leghatékonyabban. Ezért is kiemelkedő eredmény, hogy a katasztrófavédelem is lehetőséget teremtett a közösségi szolgálat teljesítésére, illetve az, hogy egyre több tanulót fogadnak és oktatnak felelősséggel. Nem elhanyagolható az a körülmény sem, hogy a közösségi szolgálatban résztvevő diákokon keresztül a katasztrófavédelem üzenete eljut a családtagokhoz és a barátokhoz, ezáltal növekszik a lakosságvédelmi felkészítéssel érintettek köre.

A felsorolt nyolc katasztrófavédelmi várja a diákok jelentkezését a közösségi szolgálat teljesítése érdekében:

Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Lenti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Nagykanizsai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Keszthelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Ezek is érdekelhetik