24°
28°
13°

Gyászhírek

2018. Szeptember 18. 610207766
Fájó szívvel tudatjuk, hogy ÖZV. VARGA GYÖRGYNÉ szül. Karakai Rozália életének 72. évében elhunyt. Temetése 2018. szeptember 20-án, csütörtökön 15 órakor lesz a pusztamagyaródi temetőben. Előtte gyászmise a helyi templomban. A gyászoló család
2018. Szeptember 18. 610207725
"Hogyan folytassuk az életet tenélküled?" Összetörten, mély megrendüléssel tudatjuk a rokonokkal, jóbarátokkal, kedves ismerősökkel, azokkal, akik tisztelték és szerették, hogy drága jó férjem, drága jó édesapánk, nagypapikánk, testvérem, sógurunk DANI LAJOS keszthelyi lakos életének 73. évében, szeptember 8-án hosszú szenvedés után elhunyt. Lelki üdvéért tartandó szentmisét szeptember 21-én 8 órakor tartjuk Keszthelyen a Fő téri templomban. Temetése szeptember 21-én 10 órakor lesz a keszthelyi Szent Miklós temetőben a családi sírboltban. Ezúton mondunk köszönetet mindenkinek, akik a nagy fájdalmunkban osztoznak és azoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Kérjük, hogy egy szál fehér virággal búcsúzzanak. Drága emléke szívünkben él tovább. Gyászolják: szerető felesége, gyermekei, unokái, húga családjával, sógórnője családjával, rokonok, barátok, jó ismerősök, búcsúzik a Farkas, Szabó, Takács család, mindenki aki őt szerette, a gyászoló Dani család
2018. Szeptember 18. 610207706
"Örökre velünk maradsz, Őrizzük mosolyodat!" Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesapánk, nagypapánk, apósunk, SZABÓ GYÖRGY az SZKFI egykori dolgozója, a GE nyugdíjasa életének 67. évében rövid betegség után elhunyt. 2018. szeptember 21-én, pénteken 14 órakor kísérjük utolsó útjára a nagykanizsai köztemetőben. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönjük mindenkinek, aki osztozik gyászunkban. A gyászoló család
2018. Szeptember 18. 610207652
"A küzdelemnek vége, erőm elfogyott. Nézzetek fel az égre, ott vagyok." Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BAJNER ISTVÁNNÉ szül. Pap Anna életének 85. évében elhunyt. Temetése 2018. szeptember 20-án (csütörtökön) 10 órakor lesz a hévízi temetőben. A gyászoló család
2018. Szeptember 18. 610207606
"Beteg megfáradt teste nem bírta tovább, feladta a küzdelmet és a leke égbe szállt." Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, örök álmát őrizze nyugalom." Fájdalommal tudatjuk, hogy édesapám, apósom, nagypapánk, dédpapánk RUMPLER LÁSZLÓ 77 éves korában elhunyt. Temetése 2018. szeptember 20-án, csütörtökön 13.30-kor lesz az ebergényi temetőben. Előtte 13 órakor gyászmise. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
2018. Szeptember 18. 610207592
"Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek." Szeretettel emlékezünk SZARKA MIHÁLY halálának 1. évfordulóján. Szerető családja Voltunk mint ti. Lesztek mint mi. Por és hamu.
2018. Szeptember 18. 610207581
"Telnek a napok, hetek, hónapok, hiányzik valaki, aki örökre itthagyott." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZAKÁL JÓZSEF életének 50. évében elhunyt. Temetése 2018. szeptember 19-én, szerdán 16 órakor lesz a petrikeresztúri temetőben. Előtte 15.15-kor gyászmise. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és mély gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
2018. Szeptember 18. 610207561
"Glória zeng Betlehem mezején, Éjet elűzi mennyei fény; Angyali rendek hirdetik őt, Az egyedül szent Üdvözítőt." /Gárdonyi Géza/ Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik tisztelték és szerették, hogy TAMÁS JÓZSEF életének 87. évében szentségekkel megerősítva 2018. szeptember 15-én, a Fájdalmas Szűzanya ünnepnapjának hajnalán hazatért Teremtőjéhez. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2018. szeptember 29-én 13.45-kor lesz a vonyarcvashegyi temetőben. A gyászmise ugyanitt, 13 órakor kezdődik. Munkában megnemesedett élete példaként szlgál mindannyiunknak. Drága Papa, nyugodj békében. Sosem feledünk. A gyászoló család
2018. Szeptember 18. 610207508
"Vágytam maradni még szeretteim között, a sors végül ellenemre döntött. Búcsúzni nem tudtam, ajkam nem engedett, amit mondtam volna, tudja, ki szeretett." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TÓTH JÓZSEF ny. hahóti iskolaigazgató 80 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 2018. szeptember 19-én, szerdán a 14 órakor kezdődő gyászmise után lesz a hahóti temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és mély gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
2018. Szeptember 18. 610207482
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ZENTAI LAJOS életének 57. évében elhunyt. 2018. szeptember 21-én, 15 órakor a kiskanizsai temetőben helyezzük örök nyugalomra. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak. A gyászoló család
a Müpában
Különleges utazásra invitál az ütős lengyel világzene
37 perce
Betanított munkás
Gyász
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogaz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ÖZV. MAYLINGER FERENCNÉ szül. Kustán Eszter 88 éves korában örökre megpihent. Temetése 2018. szeptember 21-én, pénteken 14 órakor lesz az alsónemesapáti temetőben. Előtte gyászmise. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban bármely módon osztoznak. A gyászoló család
"Nyugalma legyen békés, emléke legyen áldott!" Hálás szívvel, örök szeretettel emlékezünk ÖZV. NÉMETH JÓZSEFNÉ szül. Kelemen Ilona halálának 3. évfordulóján. Engesztelő szentmise 2018. szeptember 30-án, vasárnap 8 óra 15 perckor lesz a pókaszepetki templomban. Köszönet mindazoknak, akik jó szívvel emlékeznek, gondolnak reá. Szerető családja
"A bánat, a fájdalom örökre megmarad, De te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk HORVÁTH GÉZA halálának 3. évfordulóján. Szerető családja
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KRISKA FERENCNÉ néhai: Tuboly Istvánné szül: Léránt Etelka hosszantartó súlyos betegség után örökre megpihent. Hamvainak búcsúztatása 2018. szeptember 21-én 10.30-kor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti köztemetőben. Kérjük egy szál virággal búcsúzzanak drága halottunktól. Gyászoló család
"Az emberi életnek nem az a feladata, hogy elérje a végét, hanem hogy ezen keresztül eljusson igazi céljába, az öröklétbe." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ÁCS GYÖRGYNÉ szül. Németh Mária életének 79. évében elhunyt. Temetése 2018. szeptember 21-én, pénteken 13 órakor lesz a becsehelyi temetőben. Előtte 12.30-kor gyászmise a becsehelyi templomban. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy SZABÓ MIHÁLYNÉ szül. Takács Ilona 2018.09.17-én életének 79. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása később történik. Gyászoló család
"Adhat az élet márványkőből palotát, Csak egyet nem adhat kétszer, drága, jó édesanyát..." Fájó szívvel tudatjuk a rokonokkal, ismerősökkel, hogy SZÁNTÓ LÁSZLÓNÉ szül. Kiss Anna életének 84. évében súlyos betegségben elhunyt. Temetése 2018. szeptember 21-én, pénteken 13 órakor lesz a kiskanizsai temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FARKAS ISTVÁNNÉ szül. Széll Magdolna 83 éves korában örökre megpihent. Hamvait 2018. szeptember 21-én, pénteken 9 órakor helyezzük örök nyugalomra Zalaegerszegen, a Göcseji úti temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le. Gyászoló család
Soha el nem múló szeretettel és fájdalommal emlékezünk GORISEK FERENC halálának 20. évfordulóján. Nyugodjál örök békében! Szerető családja
"Megállt a szív, megállt a kéz, Nincsen szó az ajkadon, Szívünkben örökké élsz, Mert szerettünk nagyon..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOVÁCS FERENC (söjtöri lakos) életének 83. évében elhunyt. Temetése 2018. szeptember 21-én, pénteken 15 órakor lesz a söjtöri nagy temetőben. Előtte 14.15-kor gyászmise. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és mély gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
"Uram, fogadd be őt, a jók közül volt. Értünk élt, a mindenünk volt." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy drága, jó férjem, édesapám MARTON JÓZSEF zalakomári lakos szerető szíve 73 éves korában megszűnt dobogni. Utolsó útjára 2018. szeptember 21-én, pénteken, a templomban 12.30-kor kezdődő gyászmise után kísérjük a kiskomáromi temetőben. Köszönet és hála mindazoknak, akik fájdalmunkat bármily módon enyhíteni igyekeznek. Gyászoló szerettei
"Küzdöttem volna, de erőm elfogyott, Nézzetek az égre, valahol ott vagyok..." Fájó szívvel tudatjuk a rokonokkal, barátokkal, ismerősökkel, hogy GADÁNYI JÁNOS életének 67. évében súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2018. szeptember 21-én, pénteken 13 órakor lesz a murakeresztúri temetőben. Előtte 12.15-kor gyászmise. Kérésére egy szál virággal búcsúzzanak tőle. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH ISTVÁNNÉ szül. Venszl Éva életének 65. évében elhunyt. Temetése 2018. szeptember 20-án, csütörtökön 13 órakor lesz a kiskanizsai temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KERESE ATTILA (Peca) 48 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Hamvait 2018. szeptember 22-én, szombaton 11 órakor helyezzük örök nyugalomra a zalabaksai (cupi) temetőben. Előtte gyászmise 10 órakor a helyi templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, mély gyászunkban osztoznak. Gyászoló szerettei
"Mikor útra keltem, még nem tudtam, hogy ez volt az utolsó utam. Nem térek hozzátok többé soha vissza, Hogy sorsom velem ily mostoha." Szeretettel emlékezünk NOVÁK MIKLÓS halálának 1. évfordulóján. Szerető családja
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BOROVICS GYÖRGYNÉ szül. Oláh Melinda 78 éves korában örökre megpihent. Temetése 2018. szeptember 21-én, pénteken 15 órakor lesz a hahóti temetőben. Előtte 14 órakor gyászmise a hahóti templomban. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
"Nekem felfoghatatlan, hogy egyik nap még itt van, még beszél, jár, simogat, másnap pedig az űr csak, ami marad. Nekem felfoghatatlan, hogy született, itt volt, s távozott, csak az emléke él, mit maga után hagyott. De emléke él és élni fog, míg az én szívem e földön még dobog. Őrzöm a képét, a mosolyát, a hangját, s minden gesztusát. Őrzöm a mozdulatait, mely bennem él mind a mai napig, őrzöm a felém közvetített gondolatait, a nekem elsuttogott szavait. Mert nem halt meg ő, még mindig él nekem, csak messze távozott, hol meg nem érinthetem." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk édesanyánk VASPÖRI JÓZSEFNÉ szül. Oroszi Judit halálának 1. évfordulóján. Gyermekei
"Váratlanul ért a halál, búcsú nélkül mentél el. Aludd békés, örök álmod, soha nem felejtünk el." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szerető férjem, édesapánk, nagypapám SZEKERES GYULA 54 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2018. szeptember 20-án, csütörtökön 13 órakor lesz a pusztaedericsi temetőben. Minden külön értesítés helyett. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban bármely módon osztoznak. A gyászoló család
"Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet, Szorgalom és munka volt az életed. Úgy mentél el, ahogy éltél, Csendesen, szerényen, emberként. Köszönünk mindent, amit értünk tettél." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy drága jó édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, dédmamánk, testvérem HORVÁTH JÓZSEFNÉ szül. Dobos Teréz 77 éves korában váratlanul elhunyt. Drága szerettünktől 2018. szeptember 19-én, szerdán 13 órakor veszünk végső búcsút a lakhegyi temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a temetésen részt vesznek, gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
"Örökké velünk maradsz, őrizzük mosolyodat.." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy drága édesanyánk, anyósunk, nagymamánk JANCSAKICS LAJOSNÉ életének 71. évében hosszú betegség után elhunyt. Drága halottunkat 2018. szeptember 21-én (pénteken) 11.30-kor helyezzük örök nyugalomra a keszthelyi Új köztemetőben. Köszönet a keszthelyi Kórház Belgyógyászati Osztály orvosainak és nővéreinek áldozatos munkájukért. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Soha nem felejtünk. A gyászoló család
Mi lesz a sorsa? / 40 perce
A volt megyei művelődési ház is visszakerülhet állami tulajdonba
Szabó Judit
példakép / 1 órája
Vettel kikérné Schumacher tanácsát, ha tehetné
jubileumi koncert / 1 órája
Az Arénában ünnepli a 70-et Deák Bill Gyula
83 telephely 6000 munkavállaló / 1 órája
Elanders Hungary Kft.
zaol.hu
rosszabb későn, mint soha / 1 órája
Felnőttként is elkaphatunk gyerekbetegségeket
Új stég és kemence épült / 1 órája
Huszonöt éves a 250 tagot számláló Gyenesdiási Horgász és Vízisport Egyesület
Góth Imre