Gazdaság

2007.12.27. 03:28

Az Európai Unió megbízólevelével

Zalaegerszeg - Évekkel ezelőtt hozzánk jártak az akkori uniós országok szakemberei, hogy tanácsokat adjanak, mit és hogyan kell tennünk, mielőtt hazánk is felvételt nyer az európai közösségbe. Újabban tőlünk is mennek szakértők, ezúttal a csatlakozni szándékozó Törökországba.

Németh F. Bernadett

Közöttük van Badacsonyi Lajos, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Zala Megyei Regionális Kirendeltségének a vezetője.

- Az unió kiírt egy pályázatot a török előcsatlakozási twinning program lebonyolítására, amit hazánk Németországgal és Ausztriával közösen nyert el - említi a zalai szakember. - A program célja, hogy Törökország létrehozza és akkreditáltassa az előcsatlakozási alapokat kezelő szervezetét. Elkészítették a saját agrár- és vidékfejlesztési tervüket, ez náluk az Ipard elnevezést kapta, ami náluk ugyanaz, mint ami nálunk Sapard néven futott.

Badacsonyi Lajos hozzánk viszonyítva szerencsésnek tartja Törökországot, hiszen hazánk csak elméleti tanácsokat kaphatott, mivel az akkori EU-s tizenötökben nem volt hasonló program.

- Mégis, ha sok gonddal is, de végül sikeresen le tudtuk vezényelni az előcsatlakozást. Ugyanis a teljes támogatási összeget le tudtuk hívni. Így konkrét tapasztalataink vannak az előzményekkel kapcsolatosan, amit most át tudunk adni másoknak, jelesül éppen a törököknek.

A szaktanácsadók kiválasztásánál elsődleges szempont volt, hogy azok közül utazzanak Törökországba, akik a Sapard programot eredményesen hajtották végre. A másik lényeges követelmény a nyelvtudás volt, hiszen a program hivatalos nyelve az angol. Ennek pedig Badacsonyi Lajos alapos ismerője, hiszen a régmúltban megszerzett középfokú nyelvvizsga mellé nemrég felsőfokú képesítést szerzett. Mivel e lényeges feltételek adottak voltak, így a zalaegerszegi kirendeltség-vezetőre esett a választás.

- Első alkalommal egy hétre utaztam Törökországba. Az uniótól azt a megbízatást kaptam, hogy ez idő alatt a török partnerrel közösen határozzuk meg az Ipard-hivatal központi, illetve tartományi irodáinak létrehozását. Ehhez a munkához nekem a korábbi tényadatok alapján rendelkezésre állt a szükséges munkaerő kalkuláció, és más kollégáim által elkészített eljárásrendek. Ezek szerint végeztem a munkát. Az elképzelés fogadtatása, ha egy szóval mondhatom, szimpatikus volt. Minden szempontból készségesek és együttműködők voltak a tárgyalópartnereim.

A megbízatás utolsó napján be kellett számolnia az érintett minisztériumok, az állami számvevőszék és az Ipard-hivatal képviselőiből álló testületnek az elvégzett munkáról. Ezzel kapcsolatban kérdéseket tettek fel, amelyekre válaszolnia kellett.

- Ezek elsősorban értelmezési kérdések voltak, például a helyszíni ellenőrzés és a monitoring fogalmával kapcsolatosak. Előadásom végén a közös gyökereinkre emlékeztettem a hallgatóságot. Egyebek között arra, hogy több mint hatszáz szavunk jelenleg is azonos, olyan, mint a tepsi, a bicska, a kabát, stb. Ezt nagy tetszéssel fogadták. Egyúttal ottani társaimnak Mehmet Turhán és Adnán Uzunpinár uraknak megköszöntem tevékeny segítségüket.

Ezzel pedig nem fejeződött be Badacsonyi Lajos törökországi megbízatása. Kézhez kapta már a januári és februári tennivalóiról szóló programleírást. Ezek újabb egy-egy hétre szólnak.

- Akkor a trénerek képzése lesz a feladatom, őket kell kiképezni arra, hogy a hivatal további munkatársait oktassák az elfogadott eljárásrendekre. E megbízatás végén szintén számot kell adnom az elvégzett munkáról.

Ezek is érdekelhetik