26°
25°
12°
Május 26.

Ezen a napon

Az adatok szolgáltatója Ezenanapon.hu
2019. Május. 26.
13 éve / 2006. 05. 26.
Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök megtartotta az őszödi beszéd néven elhíresült szónoklatát
Egy hónappal a választási győzelem után az MSZP frakció zárt balatonőszödi ülésén tartott záróbeszéde, amelyben a bevezetendő reformok mellett érvelt a szocialista frakció tagjai előtt. Gyurcsány a frakcióülés után két nappal hozta nyilvánosságra részletes politikai programját.
70 éve / 1949. 05. 26.
Megszületett Philip Michael Thomas amerikai sorozat-színész (Miami Vice)
Őrangyalok; Egy csöppnyi napsütés; Extralarge; Grand Theft Auto: Vice City - szinkron
71 éve / 1948. 05. 26.
Meghalt Szilvássy Karola erdélyi arisztokrata, művészetpártoló, Bánffy Miklós múzsája
Teljes nevén: kecsetfalvi és cseszelicei báró Bornemissza Elemérné Szilvássy Karola1876-ban született, a pontos dátum nem ismert.
123 éve / 1896. 05. 26.
Megkoronázták Oroszország utolsó cárját, II. Miklóst
330 éve / 1689. 05. 26.
Megszületett Mary Wortley Montagu angol írónő, aki szellemes leveleiben a közép-keleti életet mutatta be
498 éve / 1521. 05. 26.
Luther Mártont és tanait elítélte a Worms-i Edictum
Luther császári menlevéllel érkezett Wormsba, és az országgyűlés előtt bátran megvédte tanait. Amikor a gyűlés szóvivője felszólította a reformátort, így válaszolt: "Mivel császári felséged és ti, kegyelmes urak világos, egyszerű és pontos választ kívántok, megadom. Ez a válaszom: hitemet nem rendelhetem alá sem a pápának, sem a tanácsoknak, mivel a napnál is világosabb, hogy a pápa és a zsinatok sokszor tévednek, és egymásnak ellentmondanak. Ezért hacsak a Szentírásból vett bizonyítékokkal, vagy a legvilágosabb érvekkel, és az általam idézett szakaszok alkalmazásával meg nem győznek, és hacsak így fel nem szabadítják Isten szavának elkötelezett lelkiismeretemet, nem tudom és nem is akarom visszavonni tanaimat, mert a keresztény ember számára veszélyes dolog a lelkiismeretével ellentétesen szólni. Itt állok, másként nem tehetek, Isten engem úgy segéljen. Ámen." A magas rangú emberek előtt bölcsen, higgadtan viselkedő egyszerű szerzetes sokakra nagy hatást tett, ám nem sokkal Wormsból való távozása után a pápa híveinek sikerült a császárt rávenniük a Luther elleni ediktum kiadására. A rendelet a reformátort Sátánnak bélyegezte. Az állt benne, hogy Luther "maga a Sátán emberi alakban és barátcsuhában". A rendelet kimondta: mihelyt Luther menlevele lejár, intézkedni kell, hogy munkáját megszüntesse. A császár megtiltotta, hogy bárki is befogadja, enni vagy inni adjon neki, szóval vagy tettel, nyilvánosan vagy magánjelleggel segítse vagy támogassa. A parancs úgy hangzott, hogy el kell fogni, bárhol is legyen, és át kell adni a hatóságoknak; híveit szintén börtönbe kell vetni, és vagyonukat el kell kobozni; Luther írásait meg kell semmisíteni; és végül, mindazok, akik e rendelettel ellentétesen merészelnek cselekedni, a rendeletben foglalt ítélet alá esnek. A szász választófejedelem és a Lutherhez legközelebb álló fejedelmek nem sokkal a reformátor távozása után elhagyták Wormsot, és az országgyűlés szentesítette a császár rendeletét.
53 éve / 1966. 05. 26.
Megszületett Helena Bonham Carter angol színésznő (A majmok bolygója, Novocaine)
Londonban született. Nagy Hal; Harcosok klubja; Szoba kilátással; A repülés elmélete; A galamb szárnyai; Frankenstein (1994); Hamlet (1990); Lady Jane
53 éve / 1966. 05. 26.
Meghalt Tamási Áron Kossuth-díjas író, akadémikus (Ábel - trilógia)
Első novellája 1922-ben jelent meg. 1923. és 1926. közöttaz Egyesült Államokban élt, írásait folyamatosan hazaküldte. 1925-ben jelent meg első novelláskötete (Lélekindulás). Hazatérése után Kolozsváron telepedett le, s az erdélyi magyar irodalmi és szellemi élet vezető alakja lett. Az Újság és az Ellenzék munkatársa volt, előadáskörutakat szervezett, többször szerepelt Magyarországon. 1933-tól a Brassói Lapokban külön rovata volt (Tiszta beszéd). 1926-ban az Erdélyi Helikon alapító tagja volt. 1935. után politikai nézetei radikalizálódtak, felfogása a népi írókéhoz került közel. Budapest ostromát Bajor Gizi házában vészelte át. 1945-től 1947-ig országgyűlési képviselő volt. 1949-1953-ig kiszorították az irodalmi életből, később újra megjelenhettek cikkei, elbeszélései. Legnagyobb írói sikerét az Ábel - trilógiával aratta. Írásaiban főként a székely falvak világát, az erdélyi szegénység életét, a megélhetésért az urakkal és a természettel folytatott küzdelmeit, a székelyek ügyességét és furfangos észjárását ábrázolta. Tehetsége és fantáziája játszi könnyedséggel olvasztotta egybe a tragédiát és komédiát, a misztikumot és a falu józan realizmusát. Regények mellett színpadi műveket is írt, amelyek közül kiemelkedik az Énekes madár című darabja.
55 éve / 1964. 05. 26.
Megszületett Lenny Kravitz, Grammy-díjas zenész
Leonard Albert Kravitz. Édesanyja viszonylag elismert színésznő volt, míg apja az NBC csatorna producere, aki zsidó léte miatt elhagyni kényszerült Kijevet. Nevét nagybátyjáról kapta, akit egy bevetés során, 20 évesen meggyilkoltak Koreában. Autodidakta módon tanult zongorázni. 15 éves volt, amikor elhagyta a szülői a házat. Demókkal házalt, de a kiadók azt kérték tőle, hogy változtassa "feketébbre" a zenéjét, melyet nem volt hajlandó megtenni. 1989. szeptember 6-án jelentette meg első albumát. 1990-ben társzerzője lett Madonna "Justify My Love" című dalának. 1998-ban és 2001-ben megjelent albumaiért Grammy-díjat kapott. 
57 éve / 1962. 05. 26.
Megszületett Black (valódi nevén: Colin Vearncombe) brit énekes (Wonderful Life)
A Wonderful Life 1986-ban jelent meg, amit egy év­vel később újabb kiadás és nagylemez követett. A rádiók ezután kezdték el vi­lág­szer­te ját­sza­ni a dalt. A le­mez­en szerepelt a Sweetest Smile is, ami szintén slá­ger lett. Az énekes nyolc további al­bu­mot je­len­te­tett meg Black név alatt, Colin Vearncombe-ként pedig ha­tot, de a Wonderful Life cí­mű al­bum volt a legsikeresebb köztük. Corkban élt fe­le­sé­gé­vel és három fi­ával. 2016. január 10-én autóbalesetet szenvedett Írországban Cork re­pü­lő­te­re kö­ze­lé­ben. A súlyos fejsérülései miatt mes­ter­sé­ges kómá­ban tar­tot­ták, de meg­men­te­ni nem tud­ták. Január 26-án hunyt el.
63 éve / 1956. 05. 26.
Meghalt Al Simons amerikai baseball-játékos, bekerült az Amerikai Halhatatlanok Csarnokába is
65 éve / 1954. 05. 26.
Megszületett Marian Gold német énekes, az Alphaville együttes frontembere (Forever Young)
Eredeti nevén: Hartwig Schierbaum
70 éve / 1949. 05. 26.
Megszületett Pam Grier amerikai színésznő (Jackie Brown, Menekülés Los Angelesből)
Anne Rice: Mindenszentek ünnepe; Csontok; Bill és Ted haláli túrája; Támad a Mars!; Nico; A sikerember
71 éve / 1948. 05. 26.
Megszületett Tarlós István mérnök, politikus, Budapest főpolgármestere
1990 és 2006 között Budapest III. kerülete (Óbuda) polgármestere. 2010 óta Budapest főpolgármestere. 1990-1994 az SZDSZ tagja volt, később független politikus a FIDESZ támogatásával. 2010-ben rövid ideig országgyűlési képviselő volt.
73 éve / 1946. 05. 26.
Megszületett Nicola Piovani olasz zeneszerző (Ginger és Fred; Szent Lőrinc éjszakája)
Rómában született. Ismertebb filmzenéi: Szabad, mint a szél; Az élet szép; Itália csókja; Fiorile; Manifesto; Jó reggelt, Babilónia!; Ginger és Fred; Szent Lőrinc éjszakája; Charlotte Sophie, avagy az érzelmek hatalma
93 éve / 1926. 05. 26.
Megszületett Miles Davis amerikai jazzmuzsikus, komponista, a jazzrock megteremtője
Teljes nevén: Miles Dewey Davis. Airto Boreira, Chick Corea és John McLaughlin tanítója. Ő vezette be a cool stílust a jazzben, ezzel megteremtve a populárisabb jazzrock műfaját. Legismertebb műve: Birth of Cool.
96 éve / 1923. 05. 26.
Megszületett Horst Tappert német színész, a legendás Stephan Derrick megszemélyesítője
Elberfeld-ben született.
98 éve / 1921. 05. 26.
Megszületett Bárdy György színész, "Jumurdzsák" (Egri csillagok)
Jászai Mari díjas, érdemes és kíváló művész.Főbb szerepei: Kárpáthy Zoltán; A kőszívű ember fiai; Gábor diák; Valahol Európában; A Hamis Izabella; Hahó, Öcsi!; Bob herceg; János vitéz; Így írtok ti; A Hídember; Magyar vándor
102 éve / 1917. 05. 26.
Megszületett Szörényi Éva, Kossuth-díjas színésznő (A Noszty fiú esete Tóth Marival)
Kiváló művész, Érdemes művész.Születéskori nevén: Schwáb Elvira, 1921-től szepesbélai báró Lers Elvira.
107 éve / 1912. 05. 26.
Megszületett Kádár János, aki 32 évig volt a Magyar Szocialista Munkáspárt vezetője
Fiumében (Rijeka) született. Eredeti nevén : Csermanek János Édesanyja, Csermanek Borbála után kapta a nevét, édesapjáról nem tudunk. 1929-ben a polgári iskola elvégzése után, írógépműszerészként szabadult fel Budapesten. Tagja lett a vasas szakszervezet ifjúsági csoportjának, 1930. szeptemberében belépett a Kommunista Ifjúmunkások Szövetségébe (KIMSZ) és a Kommunista Pártba (KMP), majd novemberben letartóztatták, bizonyítékok hiányában szabadon engedték, de rendőri felügyelet alatt állt. 1932-ben bekerült a KIMSZ Északi Kerületi Bizottságába, 1933-ban a Titkárságába, majd ismét letartóztatták és 2 évi fegyházbüntetésre ítélték. A szegedi Csillagbörtönben töltötte büntetésének második felét, itt ismerkedett meg Rákosi Mátyással. Miután kiszabadult, pártutasítása 1935-ben belépett az MSZDP Budapest VI. kerületi szervezetébe, 1940-ben a végrehajtó bizottság tagja és az ifjúsági csoport vezetője lett. 1941 tavaszán bekerült a KMP Budapesti Területi Bizottságába, 1942. májusában megválasztották az újjászervezett párt Központi Bizottságának (KB) tagjává, decemberben a KB Titkárság tagja, majd vezető titkára lett. 1943. júniusában, a Komintern megszüntetése után feloszlatta a KMP-t és helyette megszervezte a Békepártot. 1944. márciusában, a német megszállás után vezető szerepet játszott a Magyar Front katonai bizottságának megalakításában. Miközben áprilisban pártutasításra Jugoszláviába indult, ismét letartóztatták a határon mint katonaszökevényt. Nem tudták megállapítani a személyazonosságát, így szökési kísérletért csak 2 évi börtönbüntetést kapott. 1944. novemberében Németországba akarták szállítani, de sikerült megszöknie. Visszatért Budapestre, bekapcsolódott az ellenállási mozgalomba, 1945. januárjában Gerő Ernőtől átvette a KB vezető titkárának tisztségét, majd Budapest helyettes rendőrkapitánya lett. Áprilisban a Központi Vezetőség (KV) Titkárságának tagjává választották, megbízták a káderosztály vezetésével, valamint a Budapesti Területi Bizottság titkára lett, bekerült a Politikai Bizottságba (PB) és a KV Titkárságába is. 1947-ben nemzetgyűlési képviselővé választották, 1948. augusztusáig a pártbizottság élén állt, kinevezték belügyminiszterré, de továbbra is a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) KV Titkárságának tagja maradt. 1950. májusában az MDP Szervező Bizottságának tagja és a KV párt- és tömegszervezetek osztályának vezetője lett, júniusban saját kérésére mentették fel belügyminiszteri tisztségéből. 1951. áprilisában letartóztatták és kizárták minden párttestületből, 1952. 12. 26-án életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte a Legfelsőbb Bíróság. 1954. júliusában szabadon engedték, az MDP Budapest XIII. kerületi, majd a Pest megyei Bizottságának első titkárává nevezték ki, 1956-ban a pártellenzék egyik meghatározó személyiségévé vált. Ismét bekerült a PB-be, valamint a KV titkára lett. 1956. 10. 25-én a párt első titkárává, 28-án a KV Elnökségének elnökévé választották. Nagy Imre kormányának államminisztereként látszólag azonosult a forradalommal. Október 30-án az újonnan megalakult Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Intéző Bizottságának tagja lett. November 2-án Moszkvába vitték, ahol több kommunista ország és a KP vezetői a magyarországi helyzetről tárgyaltak. November 4-én az ország élére állították, Szolnokon megalakította a "forradalmi munkás-paraszt kormány"-t. A forradalom leverése után kezdetét vette a megtorlás és a forradalom eredményeinek felszámolása. Az új rendszer ellen az egész társadalmat átható ellenállás bontakozott ki, a tüntetésekre és sztrájkokra az új hatalom sortüzekkel válaszolt, bevetette az újonnan szervezett munkásőrséget, bevezették a rögtönbíráskodást, tömeges perek kezdődtek. Egyidejűleg bevezettek "népszerűségszerző" intézkedéseket is: a gyermektelenségi adót eltörölték, a húsvét hétfőt, a karácsony mindkét napját munkaszüneti nappá nyilvánították, stb. Kádár János az 1956-os forradalom leverése óta folyamatosan az MSZMP vezetője, 1956-tól 1958-ig a kormány elnöke, 1961. és 1965. között a minisztertanács elnöke volt. Más keleti tömbhöz tartozó államokkal összehasonlítva, némi belpolitikai szabadságra tett szert az ország, fellazult nemzetközi elszigeteltsége. Visszalépésének oka a Mihail Gorbacsov-féle reformpolitika elutasítása volt. 1988. 05. 23-án váltották le a pártelnöki posztról, helyét Grósz Károly miniszterelnök vette át. Kádár évtizedekig Magyarország politikájának meghatározó egyénisége és irányítója volt. Nagy Imre legfelsőbb bírósági rehabilitásának napján hunyt el.
112 éve / 1907. 05. 26.
Megszületett John Wayne, sokszoros Oscar-díjas amerikai színész, a western filmek legendás alakja
Élete során 24 díjat, és 16 jelölést kapott. Az Oscar-díjat 1970-ben vehette át A Félszemű c. western filmben nyújtott alakításáért. Élete egyik legmegrázóbb és legjobb alakítását utolsó filmjében az 1976-os A mesterlövész c. filmben nyújtotta, ahol egy súlyosan rákbeteg, öreg pisztolyhőst formált meg, aki úgy döntött, hogy egy utolsó nagy párbajban méltó módon vesz búcsút az élettől.
123 éve / 1896. 05. 26.
Elsőként a Dow Jones and Company tette közzé a maga tőzsdeindexét a New York-i értékpapírtőzsdén (NYSE)
A Dow Jones-index (DJIA, a teljes nevén: Dow Jones Industrial Average), azaz a Dow Jones Ipari Átlag 1896-ban - kidolgozója szerint - az egész részvénypiac állapotát reprezentáló tizenkét részvényre épült, amelyek árait összeadták (akkor ez 491 dollár és 28 cent volt), majd tizenkettővel elosztották (így 41 körüli értéket kaptak), vagyis kezdeti értéke 41 pont volt. A DJIA ársúlyozású részvényindex, csak a részvények árát veszi figyelembe, a részvények számát azonban figyelmen kívül hagyja. Az indexben szereplő részvények körét 1928-ban harmincra emelték, azóta is harminc nagy amerikai iparvállalat (egyebek között a Coca-Cola, az Exxon, a General Electric, a General Motors, a Kodak és a Procter and Gamble) részvényeinek a New York-i tőzsdén jegyzett súlyozott átlagárfolyamát jelzi. A "Dow" népszerűségét nem a pontos reprezentációjának, hanem inkább a tradíciónak köszönheti.
214 éve / 1805. 05. 26.
Napoleon Bonaparte Olaszország királya lett
974 éve / 1045. 05. 26.
Orseolo Péter magyar király felajánlotta az országot III. Henrik német-római császárnak
Az országot hűbérbirtokként kapta vissza. Péter király 1010 körül született Velencében Orseolo Ottó velencei dózse és Szent István király ismeretlen nevű leánytestvérének gyermekeként. A hatalmát örökletessé tenni akaró Orseolo-család ellen fellázadtak a velenceiek, így anyjával és húgával együtt I. István udvarába menekült. 1031-ben István egyetlen felnőtt kort megért fiának, Imre hercegnek halála után utódául unokaöccsét, Pétert jelölte ki. Fiának tekintette őt, kinevezte a királyi sereg vezérévé. Az ellene lázadó, a trónra jogot tartó rokonait nem tartotta alkalmasnak arra, hogy politikáját folytassák. Vazul herceget elfogatta és megvakíttatta, fiait pedig száműzte az országból. 1038 augusztusában, István halála után Orseolo Péter elfoglalta a trónt. Aktív külpolitikát folytatott: támogatta a bolgárok Bizánc-ellenes felkelését, a cseh fejedelem és a lengyelek függetlenségi törekvéseit, Zárát - amely addig Velencéhez tartozott - sikerült magyar érdekeltséggé tennie. Belpolitikájában Szent István nyomdokait követte, intézkedései hozzájárultak a társadalom feudalizálódásának folyamatához. Székesegyházat építtetett Pécsett dédapja, Szent Orseolo Péter tiszteletére, valamint egyházat alapított Óbudán. Népszerűtlenné vált, mivel a magyar főurak és főpapok tisztségét szinte mindenütt idegenekkel töltette be. Megszegte Szent Istvánnak halálos ágyán tett ígéretét is, mert háziőrizetbe vétette az özvegy Gizella királynét, elvette javait és zár alá helyzte birtokait. 1041-ben Szent István sógora, Aba Sámuel vezetésével elűzték Pétert, aki Regensburgba menekült és III. Henrik császártól kért segítséget. Abát megkoronázták, és hatalma megvédése érdekében háborút indított III. Henrik ellen. A császár Péter megsegítésében jó alkalmat látott arra, hogy kiterjessze uralmát Magyarországra is, ezért 1044-ben Aba Sámuel ellen küldte hadseregét. 1044. július 5-én a Győr közelében fekvő Ménfőnél ütköztek meg. Árulás következtében Aba Sámuel megsemmisítő vereséget szenvedett, majd nem sokkal ezután megölték. Szent István koronája a lándzsával együtt a császár zsákmánya lett. III. Henrik Győr bevétele után Orseolo Pétert Székesfehérvárra vitte és a királyi trónra ültette. Győzelme jeléül elküldte a pápának a királyi lándzsát és a koronát is. Bajor törvényeket vezetett be, idegen tanácsadókkal és zsoldosokkal vette körül magát. 1045 pünkösdjén, mivel ingatagnak érezte uralmát, az újra behívott III. Henriknek hűbérbe adta Magyarországot. Az emiatt és az idegenek hatalmaskodása miatt fellázadt főurakat felakasztatta, de így sem tudta elnyomni a lázadást. Csanádon, Gellért püspök székhelyén, 1046-ban a szervezkedő lázadók meghívták a trónra Vazul herceg száműzött fiait. Sereget toboroztak a bevonuló hercegek védelmére, ahol pogánylázadás tört ki Vata vezetésével. Orseolo Péter menekült a lázadók elől, az éppen Itáliába induló III. Henriktől nem remélhetett segítséget, így szeptember közepén Mosonnál feltartóztatták és visszatérésre bírták. Egyes történeti források szerint Zámolynál elfogták, megvakították, majd Székesfehérvárra vitték, ahol belehalt sebeibe. Más forrás szerint azonban vakon élt tovább I. András udvarában és 1059 körül halt meg. A pécsi székesegyházban temették el.
33 éve / 1986. 05. 26.
Az Európai Unio hivatalos zászlója lett a kék háttérben 12 arany csillaggal díszített lobogó
A csillagos zászló 1955. óta volt az Európai Tanács jelképe, amit 1986-ban emeltek az Unió hivatalos lobogójává. A háttér a kék eget, a csillagok az európai embereket szimbolizálják. A 12-es számnak nincs köze a tagállamok számához, a teljességet és a tökéletességet jelképezi. Az európai zászló használata mellett a tagállamok megtartják saját nemzeti lobogóikat is.
39 éve / 1980. 05. 26.
Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós megkezdte egyhetes útját a világűrbe a Szojuz 36 fedélzetén
1977-ben vadászpilótaként dolgozott a Gyulaházán született Farkas Bertalan, mikor az Interkozmosz nevű programnak köszönhetően lehetőség nyílt a szovjet-magyar közös űrrepülésre. A magyar jelölteket abban az évben kezdték kiválogatni a szigorú orvosi követelmények alapján. Végül csak ketten kaptak kiképzést 1978. tavaszától Csillagvárosban, a Gagarin Űrhajós Központban: Farkas Bertalan és Magyari Béla. Két év alatt, kemény fizikai felkészülés mellett kellett megtanulniuk mindent az űrhajóról, az űrrepülésről és az űrállomásról, miközben tudták: csak egyikük mehet majd. Az 1980. május 26-án kilőtt Szojuz 36 fedélzetén Farkas Bertalan lett a magyar résztvevő, társa a tapasztalt szovjet asztronauta, Valerij Kubaszov volt. A világűrben eltöltött egy hét alatt több magyar kísérleti programot is végrehajtottak. Farkas Bertalan három gyermek apja, a hivatásos repüléstől már visszavonult, de a mai napig számos meghívást kap különböző tudományos intézményektől, hogy tapasztalatait, tudását megossza az érdeklődőkkel.
71 éve / 1948. 05. 26.
Megszületett Gálvölgyi János, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, parodista, szinkronszínész
Érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.Pályafutását a Révai Nyomdában kemigrafikus fényképészként kezdte. 1968-ban parodista győztese lett a "Ki mit tud?" vetélkedőnek. 1973-ban végezte el a Színház- és Filmművészeti Főiskolát, a Thália, majd a Madách Színház tagja. Elsősorban komikus darabokban játszik, rendkívüli népszerűségnek örvend. A Rádiókabaré és a Heti Hetes című tévéműsor rendszeres vendége, saját műsora is van, a Gálvölgyi Show. Műsorvezető a Klubrádióban. Szinkronszínészként is kedvelt, Benny Hill, illetve Harry Klein (Derrick) állandó magyar hangja volt.
idén / 2019. 05. 26.
Nemzetközi Gyermeknap
A világ több országában megtartott ünnep. 1950. óta május utolsó vasárnapján ünnepeljük a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség 1949. novemberi határozata alapján. A cél ekkor az elmaradott, háború sújtotta országok gyermekeinek megsegítését szolgáló akciók szervezése volt. Ezen a napon minden nagyobb településen játékos programokat, versenyeket, báb- és színielőadásokat rendeznek a gyermekek számára. Hasonló rendezvény már a II. vh. előtt is létezett: gyermekhét, amely először 1931. májusában került megrendezésre, elsősorban jótékonysági céllal.
a szerencséseknek igen
Az ember génjeitől is függ, lesz-e kutyája
győzelem / 9 perce
Monacói Nagydíj: Hamilton lett az első
A 34 éves versenyzőnek ez az idei negyedik és pályafutása 77. futamgyőzelme.
Gyász
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOVÁCS LAJOS Lovászi KFV volt dolgozója életének 79. évében hosszantartó betegségben elhunyt. Temetése május 28-án, kedden 15 órakor lesz a tormaföldei temetőben. Előtte 14 órakor gyászmise. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük! Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
"Szívem fájdalmát nem enyhíti semmi, Mert hiányodat nem pótolja senki. Egy remény mi éltet és vezet, Hogy egyszer majd találkozok Veled." Fájó szívvel emlékezünk SÁGI LAJOS halálának első évfordulóján. Szerető feleséged és szerettei
"Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál, Örökre elmentél, szereteted szívünkben örökké él." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZABÓ JÓZSEFNÉ szül. Ivony Mária balatongyöröki lakos (volt ÁFÉSZ dolgozó) életének 86. évében örökre megpihent. Temetése 2019. május 28-án (kedden) 11 órakor lesz a balatongyöröki temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
"A küzdelemnek vége, erőm elfogyott, Nézzetek fel az égre, valahol ott vagyok." Fájdalommal, megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesanyánk ÖZV. KURUCZ JÓZSEFNÉ szül. Bibel Erzsébet 85 éves korában örökre megpihent. Örök nyugalomra 2019. május 27-én, hétfőn 14 órakor helyezzük a zalalövői temetőben. Gyászmise aznap 13 órakor a zalalövői templomban lesz. A gyászoló család
"Szomorúan szól Kiskanizsa harangja, Mert egy szerető, jó nagypapa többé már nem hallja. Nem vár már bennünket ragyogó szemekkel, Nem örül már nekünk szerető szívével. Türelemmel várt az Úr hívó szavára, S most betért ő is az örök hazába." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy imádott nagypapánk, apósom és dédipapánk TÖRÖK LÁSZLÓ (Policer Laci) 93 éves korában örökre megpihent. Temetése 2019. május 27-én, hétfőn 14 órakor lesz a kiskanizsai temetőben. Gyászmise aznap 8 órakor a kiskanizsai templomban. Gyászoló szerető családja
Fájó szívvel tudatjuk, hogy BEDŐ JÓZSEFNÉ szül. Lakatos Aranka 89 éves korában örökre megpihent. Temetése 2019. május 25-én, szombaton 11 órakor lesz a borsfai temetőben. Előtte 10.15-kor gyászmise az alsó-borsfai imaházban. Köszönet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Fájó szívvel emlékezünk édesapánkra, nagypapánkra TÓVÁRI LÁSZLÓ (Dojsz kőműves mesterre) halálának 10. évfordulóján. Gyermekei és unokái
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk HORVÁTH ISTVÁN volt nagykanizsai lakos halálának 5. évfordulóján. Felesége és családja
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NOLLE SIEGFRIED szerető szíve életének 64. évében örökre megpihent. Utolsó útjára május 28-án, kedden 14 órakor kísérjük a zalalövői temetőben. Végakaratának megfelelően 1 szál virággal búcsúztassuk. Gyászoló család
"Ami neked csend és nyugalom Az nekünk örökös fájdalom." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesanyánk, nagymamánk, rokonunk, barátunk, volt munkatársunk BÁLINT GYÖRGYNÉ szül. Csizmadia Katalin életének 76. évében örökre megpihent. Temetése 2019. május 31-én (pénteken) 14.30-kor lesz a keszthelyi Szent Miklós temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
"Minden elmúlik, mint az álom Elröpül, mint a vándormadár, Csak az emlék marad meg a szívben, Halványan, mint a holdsugár." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ANTAL FERENCNÉ szül. Varga Zsuzsanna életének 56. évében elhunyt. Hamvait május 28-án, kedden 12 órakor helyezzük végső nyugalomra a zalaegerszegi Új köztemetőben. Köszönet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Szerető lánya és testvére
"Te, aki annyi szeretet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál, Örökre elmentél, szereteted szívünkben örökké él..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesanyám, nagymamánk, dédmamánk BAKSA JÓZSEFNÉ szül. Lórántfy Margit életének 94. évében csendesen megpihent. Temetése 2019. május 27-én, hétfőn a 14 órai gyászmisét követően lesz a csáfordi temetőben. Gyászoló család
"Egy év telt el, ugyanúgy fáj, Amit gyógyítani nem lehet soha már. Az idő múlik, feledni nem lehet, Szívünkben örök a fájdalom és a szeretet." Emlékezünk VIZLENDVAI LÁSZLÓNÉ szül. Szekeres Rózsa halálának 1. évfordulóján. Szerető családja
El nem múló szeretettel emlékezünk FERENCZI SÁNDOR halálának 25. évfordulóján. Szerető családja
"Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek." (Juhász Gyula) Halálának 5. évfordulóján nem múló szeretettel emlékezünk férjemre, édesapánkra, nagyapára BICZÓ JÓZSEFRE, a "Zalaegerszegért" Díj kitüntetettjére, Zalaegerszeg város Tenisz Szövetségének egykori elnökére
"Küzdöttem értetek szívvel és erővel, de mint a büszke fák, végül ledőltem. Most szívemből kérem tőletek, szeressétek egymást, mert én már nem leszek!" Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága jó édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, dédink DÉRI ANTALNÉ szül. Kereszturi Julianna életének 83. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 2019. május 25-én, szombaton a 11 órakor kezdődő gyászmisét követően 11.30-kor lesz a telekesi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, mély gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
"Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban, De ha már abban nem, legalább a csodában. Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél, Nem haltál meg, csak álmodni mentél." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TÓTH PÉTER (Dzsítör) életének 50. évében elhunyt. Felejthetetlen halottunkból 2019. május 24-én, pénteken 11 órakor veszünk búcsút a miklósfai temetőben. Előtte gyászmise 10.15-kor a miklósfai templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
Szomorúan tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VÁGI JÓZSEF ATTILA életének 60. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2019. május 24-én, pénteken a 15.30-kor kezdődő gyászmise után lesz a kallósdi temetőben. Ezúton köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Szerető lányai
"Örök álom zárja le két szemét, Megpihenni térő, dolgos két kezét..." Fájó szívvel tudatjuk, hogy ID. BALÁZS TIBOR Zalakomár (komárvárosi) lakos életének 82. évében elhunyt. Temetése 2019. május 25-én, szombaton 13 órakor lesz a kiskomáromi temetőben. Előtte 12.30-kor gyászmise a kiskomáromi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy FARKAS LÁSZLÓNÉ szül. Navracsics Erzsébet 2019. május 18-án, 75 éves korában, türelemmel viselt betegség után eltávozott közülünk. A nagykanizsai köztemetőben május 27-én, hétfőn 14 órakor kezdődő szertartáson veszünk végső búcsút tőle. Gyászoló család
KKM2019 / 1 órája
Karcsi bácsi 70 évesen is lefutja a félmaratont
LikeBalaton
tiszteld, ápold és óvd a környezeted / 2 órája
Tedd próbára magad a Pálóczi Teljesítménytúrán!
Ujvári Klaudia
DiCaprio producer lesz / 2 órája
Clint Eastwood filmre viszi az atlantai olimpiai drámát
Tűzoltótól a grafikusművészig / 2 órája
Együtt szavalták el a gyerekeknek József Attila Altatóját (videó)
vádemelés / 3 órája
Megütötte, majd lefejelte ismerősét egy férfi a kanizsai edzőteremben
police.hu
balsejtelmek / 3 órája
Keresik a rejtélyes bálnapusztulás okait Szicíliában