Hallgassa élőben!

oktatás

10 éve
A kisdiákok negyedik félévig szöveges értékelést kapnak a tanulmányi előrehaladásukról, s csak akkor ismételhetnek évet, ha ahhoz a szülő is hozzájárul. Elképzelhető, szeptembertől másként lesz.
10 éve
A "Kattanj rá nagyi" folytatása valóban folytatódik a nagykanizsai városi könyvtárban. Természetesen rész vehetnek rajta a papák is, és mindenki, akit érdekel az internet, aki érvényes olvasójeggyel rendelkezik.
10 éve
A technika tantárgyat kedvelik a diákok, ha azt jól tanítjuk, szögezte le Velner András. Ami a szaktanárképzést, illetve a tanítási óraszámot illeti, ezekkel már akad némi gond, utalt az elmúlt időszak negatív változásaira a Kaposvári Egyetem docense, a Technikatanárok Országos Egyesületének elnöke, akivel a megyeszékhelyen tartott tantárgyi verseny országos döntőjén találkoztunk.
10 éve
A sikeres dán modell mellett újabb tanulási lehetőség nyílik a zalaegerszegi Első Magyar- Dán Termelő Iskola Alapítványnál. Norvég minta alapján megkezdi munkáját a Zalaegerszegi Nyitott Oktatási Központ.Tizenöt év alatt közel 1500 hátrányos helyzetű embert juttattak esélyhez
10 éve
Életbe lépett a gyermekek általános iskolai képzését kötelezővé tévő törvény csütörtökön Indiában, megnyitva ezzel az utat az oktatási rendszerből mindeddig kiszoruló, hátrányos helyzetű gyermekek millióinak - legalább alapfokú - képzése előtt.
10 éve
A minőségi borkultúra meghonosítása érdekében elengedhetetlen a borászok képzése. A szőlővel foglalkozók nagyobb hányada még mindig amatőr termelőnek tekinthető, pedig az utóbbi időben egyre több helyen indult oktatás.
11 éve
Az oktatási normatívák csökkentése az eddiginél is nehezebb helyzetbe hozta az iskolafenntartó önkormányzatokat. Ez is kiolvasható a zalai települések közelmúltban megalkotott költségvetéséből. Az aprófalvas Zala megyében, ahol sok kis létszámú általános iskola található, idén különösen nehéz előteremteni az oktatási intézmények működtetéséhez szükséges forrásokat, mert egyre többet kell hozzátenni az állami normatívákhoz.
11 éve
Tananyag lehet a munkajog, mivel a Liga Szakszervezetek úgy vélik: a fiatal munkavállalók ismeretei rendkívül hiányosak ezen a téren. A kutatások mindezt alátámasztják, de a középiskolákban még sincs tematikus képzés ebben a témában.
11 éve
Ezt a bevonulást sztárok is megirigyelhetnék! Ahogy belépett az ajtón, minden tekintet feléje fordult. Lelkesen köszöntötték, és aki tehette, odalépett hozzá, hogy megérinthesse. Nyugodtan, szinte méltósággal fogadta a feléje áradó szeretetet.
11 éve
Baj van a hazai oktatási rendszerrel, márpedig a válságból való kilábalás egyik fontos eszköze éppen ez a terület lenne. Így vélekedik a köztársasági elnök által felkért szakértőkből álló Bölcsek Tanácsa.
becslés
Ötszázmilliárd korall élhet a Csendes-óceánban
Franciaország / 3 perce
A bevándorlók rendőrök elleni támadásai egyre gyakoribbak
„A Korán nevében öljétek meg őket” – már az sem zavarja a bandákat, ha be van kamerázva a terület, csoportosan rohanják le a hatóság embereit.
Gyász
„Angyalaid vezessenek tovább az utadon, legyen lelkednek örök béke és nyugalom." Fájó szívvel tudatjuk, hogy SZAKÁCS ESZTER szül. Karmacsi Eszter életének 76. évében elhunyt. Temetése 2021. március 10-én, szerdán 15 óra 30 perckor lesz az újudvari temetőben. Előtte 15 órakor gyászmise az újudvari templomban. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Búcsúznak tőle: lánya, veje és unokái
„Szomorúan szól egy kis falu harangja, Mert azt egy jó férj, édesapa többé nem hallja. Istenhez megyek, Ő hívott engemet, Kiket oly nagyon szerettem, búcsúzom tőletek..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk és rokonunk POGÁCSÁS JÓZSEF életének 69. évében váratlanul itt hagyott bennünket. Temetése március 9-én, kedden 14 órakor lesz a vaspöri Velencei temetőben. Előtte gyászmise 13 óra 15 perckor a zalaháshágyi templomban. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesapánk FAUPL FERENC nyug. százados (katonatiszt) elhunyt. Temetése 2021. március 9-én, kedden 11 órakor lesz Nagykanizsán, a Tripammer úti temetőben. A gyászoló család
„Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, s míg élünk őrizzük őket." Fájó szívvel emlékezünk NÉMETH JÁNOS halálának 5. évfordulóján. Szerető családja
„Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, Amíg élünk, őrizzük őket." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ÖZV. DÉNES ALBERTNÉ szül. Gergely Teréz 94 éves korában elhunyt. Temetése 2021. március 10-én, szerdán 12.30-kor lesz a zalaegerszegi Új temetőben. Részvétnyilvánítást mellőzését kérjük.
„Istenke, vedd térdedre édesanyámat, ringasd szelíden, mert nagyon elfáradt. Ki adtál életet, adj neki most álmot, és mivel ígértél, szavadat kell állnod, mert ő mindig hitt és sose kételkedett, szájára suttogva vette a nevedet." (Csukás István) Hálát adva a Jóistennek, hogy nekünk ajándékozta őt, és akaratában megnyugodva, a feltámadás reményében bízva értesítjük mindazokat, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, nagymamánk, dédmamánk, ükmamánk és anyósom LIPLIN LÁSZLÓNÉ szül. Baj Julianna Pic Juci néni életének 95. évében – szentségekkel megerosítve – hazatért a Mennyei Atyához. Felejthetetlen halottunk földi maradványait a kiskanizsai temetoben 2021. március 9-én, kedden 13 órakor helyezzük örök nyugalomba. Gyászmise aznap 8 óra 30 perckor lesz a kiskanizsai templomban. Részvétnyilvánítás mellozését kérjük. Gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy SZABÓ ISTVÁNNÉ szül. Horváth Elvira életének 74. évében elhunyt. Temetése 2021. március 10-én, szerdán 15 órakor lesz a zalabaksai temetőben. Gyászoló család
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott, Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy JÓZSA TIBOR búcsúszentlászlói lakos életének 87. évében örökre megpihent. A járványhelyzetre való tekintettel szűk családi körben veszünk tőle végső búcsút. A gyászmise élőben követhető lesz Szent László Plébánia, Búcsúszentlászló Facebook-oldalán 2021. március 10-én 9 óra 15 perckor. „Otthonodban gyújts egy gyertyát és légy lélekben velünk!" Gyászoló család
„Még fáj, s örökre így marad, De velünk leszel, az idő bárhogy is halad." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk SZAKONYI GYULA halálának 1. évfordulóján. Szerető családja
„Küzdöttem értetek szívvel és erővel, de mint a büszke fák, végül ledőltem. Most szívemből kérem tőletek, Szeressétek egymást, mert én már nem leszek..." Soha el nem múló fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, nagypapánk GÁL LAJOS a Color Ruházati Vállalat volt dolgozója szerető szíve életének 89. évében örökre megpihent. Temetése 2021. március 9-én, kedden 14 órakor lesz a zalaegerszegi Olai temetőben. Előtte gyászmise aznap 12.30-kor a zalaegerszegi csácsi templomban. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy AMBRUS ZOLTÁN életének 62. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2021. március 6-án, szombaton 11 órakor lesz a vasboldogasszonyi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló családja
„Búcsúztam volna tőletek, De erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ID. CSEJTEI LÁSZLÓ (a ZÁÉV volt dolgozója) életének 82. évében elhunyt. Temetése 2021. március 8-án, hétfőn 15 órakor lesz a bödei temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Örök álmodat őrizze béke és nyugalom." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk ID. DVORNYIK GÉZA volt temetkezési vállalkozó halálának 10. évfordulóján. Szerető családja
Mély fájdalommal tudatjuk a rokonokkal, jó barátokkal, ismerősökkel, hogy szeretett feleségem, édesanyánk, drága nagymamánk LUCZI MIKLÓSNÉ szül. Póczek Márta Éva életének 71., házasságkötésük 50. évében elhunyt. Hamvait szűk családi körben helyeztük örök nyugalomra a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. Köszönet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérték és mély gyászunkban osztoztak. A gyászoló család
„Lecsukott szemmel még látom a lelkét, Ki mellettem ült, és nékem mesélt...! Nem maradt utánad más, csak az emlék..." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesapánk UZONI GYÖRGY szerető szíve életének 76. évében örökre megpihent. Temetése 2021. március 8-án 14 órakor lesz a zalaszentlőrinci temetőben. Hálás szívvel gondolunk mindazokra, akik szerettünket utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak. Gy0ászoló család
„Szívünkben emléked nem pótolja semmi. Míg a földön élünk, nem fogunk feledni.” Soha el nem múló szeretettel emlékezünk KÓSA GYULÁNÉ szül. Magai Gyöngyi halálának 9. évfordulóján. Szerető családja
Soha el nem múló szeretettel és fájdalommal emlékezünk BAKA FERENCNÉ szül. Simon Irén halálának 2. évfordulóján. Szerető családja
ƒ„Elmentél tőlünk egy csendes hajnalon, Köszönni, búcsúzni nem volt alkalom.” „Úgy ment el, ahogy élt, csendesen, szerényen, emberként.” Mély fájdalommal tudatom mindazokkal, akik ismerték és tisztelték, hogy SOÓS NAGY ENDRE gyémántdiplomás agrármérnök életének 92. évében elhunyt. Hamvait 2021. március 4-én 11 órakor helyezzük végső nyugalomra a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászomban osztoznak. Gyászoló lánya
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Elpihent a kéz, mely értünk dolgozott, Lelkünkben élni fogsz, míg szívünk dobog De te számunkra nem leszel halott, Élni fogsz, mint a csillagok.” Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, apósunk, nagypapánk és rokonunk, SZABÓ LÁSZLÓ (Szaszi) 73 éves korában elhunyt. Utolsó útjára március 5-én, pénteken, a 14 óra 15 perckor kezdődő gyászmisét követően, 15 órakor kísérjük a zalaszentmihályi temetőben. A személyes részvétnyilvánítást mellőzni szíveskedjenek. Ezúton köszönjük meg mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, mély gyászunkban együttérzéssel osztoznak. A gyászoló család
„Az idő múlik, de a fájdalom csak nő, mert nem hoz enyhülést a múló idő.” Fájó szívvel emlékezünk SZÁNTÓ ISTVÁNNÉ szül. Szatmári Ibolya halálának 5. évfordulóján. Szerető családja
Értékálló befektetés / 32 perce
A műtárgy lett az új arany? Nőtt a kereslet Magyarországon
meteorológia / 39 perce
Csapadék nem, viszont sok napsütés lesz Zalában
idokep.hu, zaol.hu
lakberendezés / 41 perce
Tetőtéri otthon kialakítása: mire érdemes figyelni?
Tenisz / 57 perce
Fucsovics Márton elődöntőbe jutott Rotterdamban
Interjú / 58 perce
Kásler Miklós: átoltottság tekintetében minden héten nagyobb előnyt szerzünk
mi a helyzet zalában? / 1 órája
Bezár az ország: Az általános iskolák és az óvodák sem fogadják a gyerekeket
AG, GYF, KÁ, PA