Belföld

2007.10.05. 02:28

Az agrárképzésről

Keszthely (há) - A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés szellemi bázisának elemzése témakörében tartott kihelyezett ülést tegnap a Pannon Egyetem keszthelyi karán az Országgyűlés mezőgazdasági bizottsága. A képviselők körében két minisztérium részéről is hangzott el tájékoztató.

Horányi Árpád

Font Sándor, a bizottság elnöke a napirendek elfogadásával együtt bejelentette, hogy a bizottság határozatképes létszámmal ülésezik, bár a tárgyalandó témakörökben nem terveznek döntéshozatalt.

Bevezető előadást tartott Szövényi Zsolt, az Oktatási és Kulturális Minisztérium főosztályvezetője. Utalt arra, hogy éppen egy évtizede került a tárca felügyeletéhez az agrárfelsőoktatás.

Az időközben lebonyolított intézményi integráció utáni képet elemezve fontos pozitívumként említette, hogy valamennyi statisztikai régióban maradt agrárképzés, majd arra mutatott rá, hogy ezek a koncentrált bázisok a tárca fenntartó ereje tekintetében prioritást nyertek. A jövőt illetően az osztályvezető úgy fogalmazott, hogy a tárca irányelvei szerint a képzési kapacitást a bolognai rendszert alkalmazva is meg kell tartani. A demográfiai hullámvölgy miatt ugyan kevesebb a végzős középiskolás, de az alapszakok bővült köre szélesíti a továbbtanulás lehetőségét. Az erre épülő mesterszakok körének bővítését, az irányok körvonalazását megfontolásra ajánlotta az osztályvezető.

Benedek Fülöp, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szakállamtitkára a középfokú agrárszakképzés struktúrájáról és a kutató intézetek aktuális fenntartási kérdéseiről beszélt. Előbbi kapcsán arról tett említést, hogy a szakközépiskolák az ország négy égtáj szerinti régiójában működnek önállóan, tagintézményeket fenntartva. A kutatóhelyek esetében szorgalmazzák, hogy működtetésüket a regionális tudásközpontokat megtestesítő egyetemekhez integrálják.

Dr. Dublecz Károly, a Georgikon kar dékánja a helyi mezőgazdaságtudományi munkán keresztül a hazai agrárképzés és tudományos munka helyzetét elemezte. Hangsúlyozta, hogy a hallgatói létszám a szakok bővítésének köszönhetően nem csökkent, csak a kifejezetten agrárszakmákra képeznek kevesebb fiatalt. Rámutatott: nem agronómusokat képeznek, s ezzel összefüggésben a bizottság támogatását is kérte, hogy a természetvédelmi mérnöki szak legyen természettudományi képzésnek elismert. Anomáliaként említette továbbá, hogy egy képző intézmény életképességét eldöntheti az oda jelentkezők száma és minősége, anélkül, hogy a tudományos munka, a szellemi kapacitás értékének megőrzése igényként megfogalmazódna.

A vitában elhangzott, hogy számos felvetés külön napirendi pontot igényel ahhoz, hogy a megoldási lehetőségeket is fontolóra lehessen venni.

A képviselői bizottságot délután a Balaton Színház és Kongresszusi Központban fogadta Ruzsics Ferenc, a város polgármestere. Ezután a vendégek látogatást tettek a Helikon Kastélymúzeumban, ahol dr. Czoma László igazgató bemutatta az agráriumhoz sok szállal, szorosan kötődő Festetics örökséget.

Ezek is érdekelhetik